Sākums / Norises / 2014

2014. gada 27. novembra Latvijas Zinātņu akadēmijas pilnsapulcē par Latvijas Zinātņu akadēmijas ārzemju locekli ievēlēta Renāte Blumberga.

Dr. hist. Renāte Blumberga savā zinātniskajā darbā ir veikusi lielu ieguldījumu lībiešu vēstures liecību apkopošanā, strādājot ne tikai Latvijā, bet arī Igaunijā un Somijā. 2013. gadā viņai piešķīra Baltijas Asamblejas – Latvijas, Igaunijas un Lietuvas parlamentu sadarbības institūcijas – balvu zinātnē. Pašlaik zinātniece, strādā Helsinku Universitātes Moderno valodu fakultātes projektā „Uz atvērtā pirmkoda balstītās valodas tehnoloģijas somugru mazākumtautību valodām“, kuru finansē fonds „Kone”. Projekta sadarbības partneris ir Norvēģijas Trumses Universitāte, kuras uzturētajā sāmu valodu tehnoloģiju centrā „Giellatekno” (http://giellatekno.uit.no ) atrodas arī projektā tapušie lībiešu valodas rīki un resursi.

Projekta ietvaros vairākām valodām – kalnu mariešu, lībiešu, mokšas (viena no mordviešu valodām), ņencu un Oloņecas karēļu – tiek veidoti elektroniski izmantojami valodas rīki: morfoloģiskais analizētājs, pareizrakstības pārbaudītājs, tekstu analizētājs, interneta vārdnīca ar dažādiem valodu pāriem (lībiešu valodas instrumenti redzami šeit: http://giellatekno.uit.no/cgi/index.liv.eng.html ). Izmantojot šos rīkus un izveidojot vēl jaunus (piemēram, sintakses analizētāju), nākotnē varēs attīstīt mašīntulkošanas rīkus, valodas apmācības kursus internetā utt.

Divos gados R. Blumberga būs izveidojusi lībiešu–somu vārdnīcu ar 20 000 lemmu.