Sākums / Norises / 2014

2014. gada 9. septembrī mūžībā aizgājis Triju Zvaigžņu ordeņa un Igaunijas Baltās zvaigznes ordeņa kavalieris, bibliogrāfs, lībiešu kultūrvēstures pētnieks un lībiešu valodas zinātājs, Latvijas Zinātņu akadēmijas goda loceklis Tenu Karma (1.05.1924).

Tenu Karmas ieguldījums lībiešu kultūrā ir nenovērtējams. Vairāk nekā pusgadsimtu – kopš 1948. gada – viņš vācis materiālus par lībiešu valodu un kultūras darbiniekiem. Tenu Karma organizējis igauņu un lībiešu valodas kursus un mācījis igauņu un lībiešu valodu. Viņš gan vadījis lībiešu valodas nodarbības svētdienas skolā, gan sagatavojis mācību materiālus “Rāndakēļ, min jemākēļ”, kas vairāku gadu garumā publicēti mēnešrakstā “Līvli”, gan bijis valodas konsultants lībiešu dzejas antoloģijai “Es viltīgāks par tevi, menca!” – pirmajai grāmatai, kurā teksti publicēti paralēli latviešu un lībiešu valodā. Latvijas Universitātes baltu filoloģijas studentiem no 1994. līdz 2001. gadam viņš lasījis lekciju kursu “Ievads lībiešu filoloģijā”. Piedalījies somu un igauņu īpašvārdu latviskās transkripcijas, bibliotekārās terminoloģijas un bibliogrāfijā lietojamo saīsinājumu kārtošanā.

Tenu Karma (Tõnu Karma). Attēls: Līvõ kultūr sidām arhīvs.

Tenis vienmēr uzsvēra, ka viņš ir nacionālists un ka ne igauņi, ne latvieši, ne lībieši nekad nav dzīvojuši uz citu tautu rēķina. Viņš bija goda vīrs, kurš droši varēja teikt: „…tos desmit baušļus, kā man šķiet, neesmu pārkāpis, vismaz apzināti ne. Pieļauju, ka varētu būt kāds augstāks garīgs spēks, kas kaut ko regulē mūsu dzīvē. Varbūt tas spēks ir mūsos pašos, cilvēku iztēlē. Man ir bijušas draudzīgas attiecības gan ar neticīgiem, gan ar dziļi ticīgiem cilvēkiem, pat ar mācītājiem. Neesmu centies nevienu pārliecināt atteikties no sava dieva, un mani kristīgie draugi nav centušies mani pārvērst par kristieti. Liekas, šī augstākā vara pret mani ir bijusi labvēlīga. Kādas septiņas reizes man ir bijusi iespēja aiziet bojā, bet arvien vēl esmu.”

Tāds Tenu vienmēr paliks mūsu sirdīs – gaišs un skaidrs cilvēks.

Atvadīšanās no Tenu Karmas 16. septembrī pulksten 12.00 I Meža kapu kapličā.