Sākums / Norises / 2014

3. aprīlī, atzīmējot biedrības 20 darba gadus, Līvõ Kultūr sidām atzīmēja Tartu Universitātes profesora, Lībiešu draugu biedrības Igaunijas nodaļas vadītāja Karla Pajusalu izcilo ieguldījumu lībiešu kultūrā.

 

Karls Pajusalu ne tikai atdzīvinājis Salacas lībiešu valodu, iekļaujot to lībiešu mūsdienu kultūras apritē, bet arī daudzu gadu garumā sekmējis lībiešu valodas un kultūras atpazīstamību pasaulē, gan piedaloties rakstu krājuma „Lībieši. Vēsture, valoda un kultūra” veidošanā, gan veicinot LKS un Tartu Universitātes sadarbības projektus, gan organizējot starptautiskā lībiešu valodas un kultūras gada pasākumus. LKS, pateicībā par Karla Pajusalu veikumu, iedibinājis lībiešu naudas nominālu „Ikš karl”, ko veido māksliniece Baiba Damberga.

Tradīciju pateikties tiem, kuri piedalījušies notikumos vai radījuši tādus, kas atstās paliekošas pēdas lībiešu kultūrvēsturē, LKS iedibināja 2013. gadā. Pirmie šo godu izpelnījās Baiba Šuvcāne un Ventspils lībieši, lībiešu kultūras dienu organizatori, un jo īpaši Māra Vīgerte, kā arī Tenu Karma.

Karls Pajusalu pasākuma dalībniekiem teica uzrunu lībiešu valodā un nolasīja Ķempju Kārļa poēmu „Labs vilnis”, kas sacerēta Salacas lībiešu valodā un ko latviskojis Valts Ernštreits.