Sākums / Norises / 2014

Līvu savienības kopsapulce Mazirbē

Baiba Šuvcāne

16/04/2014

12. aprīlī Lībiešu tautas namā Mazirbē notika gadskārtējā Līvu savienības biedru kopsapulce. Par savienības vadītāju uz nākamajiem diviem gadiem vienbalsīgi ievēlēja Ievu Ernštreiti.

Piedalījās visu reģionālo grupu pārstāvji no Rīgas, Ventspils, Kolkas un Mazirbes. Uz padarīto gada laikā atskatījās Līvu savienības vadītāja Ieva Ernštreite. Viņa uzsvēra, ka veiksmīgi ir izdevies novadīt tādus galvenos gada sarīkojumus kā Līvu savienības 90 gadu jubileju, Lībiešu svētkus, bērnu un jauniešu nometni Mazirbē, ir izdevies atjaunot labus kontaktus ar radu tautu vēstniecībām, darbs sadarbībā ar reģionālajām grupām visa gada garumā ritējis konstruktīvi. Būtiski ir tas, ka beidzot ir nokārtotas ievērojamās finanšu parādsaistības, kuras Līvu savienībai bija atstājusi tās iepriekšējā vadība vēl no pirmskrīzes laikiem. Ieva Ernštreite pastāstīja arī par šī gada plānotajiem pasākumiem un aicināja grupu biedrus būt radošākiem un pašiem vairāk uzņemties iniciatīvu visa lībiskā saglabāšanā un popularizēšanā.

Par darbu grupās stāstīja Ventspils grupas vadītāja Ausma Ernestovska, Kolkas grupas vadītāja Maija Rēriha, Mazirbes grupas vadītājs Edgars Millers, Rīgas grupas vadītāja Monta Kvjatkovska. Ventspilnieku darbs daudz saistās ar ikgadējo Lībiešu kultūras dienu organizēšanu Ventspilī, kolcenieku galvenā rūpe ir pašu izlolotais Līvu centrs „Kūolka”, kuru gada laika apmeklē vairāk nekā 1000 interesentu no daudzām zemēm. Mazirbnieku grupas darbs centrējas ap Lībiešu tautas namu, rīdzinieki savukārt cenšas īstenot lībiešu kultūras popularizēšanas projektus Rīgā.

Par Līvu savienības vadītāju uz nākamajiem diviem gadiem biedri vienbalsīgi ievēlēja Ievu Ernštreiti, savukārt savienības valdē bez grupu vadītājiem un Ērikas Krautmanes, kuri valdē jau darbojās, ievēlēja jaunu locekli – sīkradznieku Aldi Kreiceru. Revīzijas komisiju pārvēlēja tajā pašā sastāvā – Rasma Sakne un Ilmārs Geige.

Līvu savienības kopsapulcē piedalījās arī Dundagas novada priekšsēdētājs Gunārs Laicāns un Kolkas pagasta pārvaldnieks Aldis Pinkens. Līvu savienības priekšsēdētāja Ieva Ernšteite, kolcenieki un mazirbnieki veltīja daudz sirsnīgu pateicības vārdu abiem vadītājiem par nozīmīgo atbalstu Līvu savienības grupu darbam. Kopumā kopsapulce noritēja konstruktīvā un pozitīvā gaisotnē.