Sākums / Norises / 2014

Trükist on ilmunud ESUKA (Eesti ja soome-ugri keeleteaduse ajakirja) erinumber “Studies on Livonian.” Ajakirja esitlus toimub järgmise nädala kolmapäeval, 3. septembril kell 16 Tartu Ülikooli eesti ja üldkeeleteaduse instituudi raamatukogus (Jakobi 2, ruum 423).

Liivi erinumber sisaldab 15 artiklit, mis koonduvad kolme temaatilisse ossa. Esimese osa artiklid käsitlevad liivlaste ajalugu ja liivi keeleala kujunemist, teises osas jälgitakse liivi keele kujunemist ja erijooni Baltikumi kontaktalal ning kolmanda osa artiklites esitatakse uusi andmeid liivi keelekogude, kohanimede ja keeleressursside kohta.

Olete kõik esitlusele väga oodatud!

ESUKA / JEFUL. Eriväljaanne “Liivi uuringud I” (“Studies on Livonian I”). 2014.