Sākums / Norises / 2014

Dzeja Vidzemes lībiešu dialektā

livones.net

09/11/2014

Ar apgāda “Madris” atbalstu laists klajā Vidzemes lībiešu pēcteces Anitas Emses dzejoļu krājums “Saknes”. Daļa dzejoļu sarakstīti Vidzemes lībiskajā dialektā, un šis ir vienīgais šāds izdevums Latvijā.

Dzejoļu krājums tika atvērts 18. oktobrī un kļuva par Vidzemes lībiešu pēcteču saieta, kas nu jau otro reizi notika  Limbažu novada Pāles pagastā, galveno notikumu.

Lai saglabātu arī lībiešu dialekta skanīgumu, dzejoļu krājums “Saknes” papildināts ar audiodisku, kurā dzirdami pašas autores Anitas Emses dzejoļu lasījumi. Viņasprāt, tā ir grāmatas pati lielākā vērtība, jo šajā dialektā tikpat kā jau vairs neviens nerunā.

Anitas Emses dzejoļi ir ļoti kolorīti, ar veselīga humora dzirksti, turklāt vecos un apvidvārdus saprast palīdzējusi profesore Janīna Kursīte krājuma ievadā. Janīna Kursīte uzskata, ka arī Vidzemes lībisko dialektu vajadzētu iekļaut UNESCO pasaules kultūras mantojuma sarakstā, tāpat kā pirms pieciem gadiem tas notika ar suitu kultūrtelpu.