Sākums / Norises / 2014

3. aprīlī pulksten 18.00 „NicePlace Mansards” mājā (Rīgā, K. Barona ielā 21a) atvērsim grāmatu „Aprobežosimies ar maksimumu”, kas veltīta biedrības Līvõ Kultūr sidām 20 darba gadiem.

Tieši pirms divdesmit gadiem – 1994. gada 2. aprīlī – Lībiešu kultūras centrs paziņoja par savu nākšanu pasaulē, un viss turpmākais laiks ir bijis spraiga darba pilns. Tas vislabāk apjaušams grāmatā, kur LKS ikdiena redzama fragmentos no dažādu plašsaziņas līdzekļu publikācijām, dokumentos un fotogrāfijās, kas sakārtoti astoņās nodaļās: LKS dibināšana un attīstība; LKS un lībiešu mūsdienu kultūra, ietverot gan literatūru, mākslu un mūziku, gan arī starptautiskā kultūras un valodas gada pasākumus; LKS un lībiešu valoda, kas stāsta par valodas konferencēm un semināriem, par valodas apgūšanu un avotu izdošanu. Plaša nodaļa veltīta zinātniskajai un sabiedriskajai darbībai, kurā ietverti gan izdevumi un talkas, zinātniskās konferences un kultūras dienas, gan portāla livones veidošana un attīstība. Uzskatījām, ka atspoguļojama arī LKS un lībiešu sabiedrisko organizāciju sadarbība, tāpat viss process, kā tapa valsts ilgtermiņa programma „Lībieši Latvijā” un kas no tā iznāca.

Grāmatu papildina Līvõ Kultūr sidām 20 gados paveiktā hronoloģija, avotu saraksts un personu rādītājs, kurā minēti vairāk nekā trīssimt cilvēki, kuri tā vai citādi bijuši klāt mūsdienu lībiešu sabiedriskās un kultūras dzīves procesos.

Grāmatas atvēršanas svētkus LKS sagaida ar apziņu, ka viss svarīgākais ir paveikts, ka sākotnēji izraudzītais ceļš zem maksimālisma karoga ir sevi attaisnojis.

3. aprīlī priecāsimies būt kopā ar visiem, kas mums palīdzējuši, kas vērīgi raudzījušies, lai mums neaizķeras kāja, kas uzmundrinājuši un devuši padomu, un mums šķiet, ka vien retais neatradīs savu vārdu grāmatas lappusēs.

Uz tikšanos!