Sākums / Norises / 2013

Sauc Vaidi par mūsu ciemu

kolka.lv

13/11/2013

Tā sauksies grāmata, kuru nepilnu gadu pēc iepriekšējās grāmatas — «Lībiešu krasta stāsti» izdošanas ir sākusi rakstīt kolciniece, lībiete, novadpētniece, dzimtās puses patriote un nenogurdināmā rakstniece Baiba Šuvcāne. 

Topošā grāmata ir iecerēta kā loģisks turpinājums Valdas Marijas Šuvcānes un Baibas Šuvcānes agrāk veiktajiem pētījumiem un grāmatām par lībiešiem, viņu tradicionālo kultūru, dzīvesveidu, vēsturi, mājvietām Ziemeļkurzemes jūrmalā.

Grāmata «Sauc par Vaidi mūsu ciemu» veltīta vienam no Dundagas lībiešu jūrmalas ciemiem Vaidei un tās ļaudīm. Grāmatā tiks atspoguļota Vaides ciema kultūrvēsture vairāku gadsimtu garumā – no 16. gs., kad Vaides ciems pirmo reizi minēts vēstures avotos, līdz pat mūsdienām. Kaut arī Vaide ir mazākais no lībiešu jūrmalas ciemiem, tā iedzīvotāji lībiešu kultūrā atstājuši ļoti dziļas pēdas. Īpaša nozīme ir senajai Žonaku mājvietai, kura ir bijusi šūpulis ļoti plašajai un lībiešu kultūrvēsturē nozīmīgajai Bertholdu dzimtai..

No Vaides Žonakiem nākuši slavenā un labākā lībiešu teicēja Marija Šaltjāre, viņas brālis, jūras jahtu kapteinis Andrejs Bertholds (ASV), viņa dēls bibliotēku zinātnieks un lībiešu kultūras mantojuma popularizētājs Artūrs Benedikts Bertholds (ASV), lībiešu dzejnieks Alfons Bertholds, lībiešu tradīciju un valodas zinātāji Paulīne Kļaviņa un Viktors Bertholds, vecākā un pēdējā dzimtās lībiešu valodas zinātāja pasaulē Grizelda Kristiņa, ārsts Šveicē Marsels Bertholds, pasaulslavenais pianists Kanādā Arturs Ozoliņš un vēl citi. Tieši šīs dzimtas pēcnācēji bija pēdējie lībiešu valodas nesēji mūsdienās.

Baiba Šuvcāne. Sauc par Vaidi mūsu ciemu. Rīga, 2015.

Jaunajā darbā tiks akcentēta lībiskā dzīvesveida, izglītības, tradīciju, muzikālās kultūras, reliģiskās piederības, folkloras nozīme ciema vēsturē un attīstībā. Grāmatas veidošanā tiks izmantoti arhīvu, bibliotēku, materiāli, zinātnieku pētījumi,  Vaides iedzīvotāju personīgās atmiņas, materiāli lībiešu valodā, sarakste un intervijas ar bijušajiem Vaides iedzīvotāju pēctečiem ASV, Kanādā, Šveicē, Zviedrijā.

Grāmatas prognozējamais apjoms 400 lpp., tekstu papildinās apmēram 200 melnbalto un krāsaino fotogrāfiju.