Sākums / Norises / 2013

2013. gada 23. janvārī pulksten 18.00 Latvijas Nacionālās bibliotēkas izstāžu zālē (K. Barona ielā 14, otrajā stāvā) notiks rakstu krājuma „Lībieši. Vēsture, valoda un kultūra” atvēršanas svētki. Krājumu izdevis Lībiešu kultūras centrs.

2011. gada oktobrī rakstu krājums „Lībieši. Vēsture, valoda un kultūra”, kura sastādītāji ir Renāte Blumberga, Tapio Mekeleinens un Karls Pajusalu, bet autori ir labākie nozares speciālisti no Igaunijas, Latvijas, Somijas un Vācijas, igauņu valodā tika laists klajā Igaunijā. Tā atvēršanas svētki ar starptautiskām konferencēm un Latvijas un Igaunijas Valsts prezidenta piedalīšanos notika 4. novembrī Rīgā un 25. novembrī Tartu izraisīja lielu interesi un apliecināja, ka grāmatu nepieciešams izdot arī latviešu valodā.

Ar Latvijas Republikas Kultūras ministrijas un Latviešu valodas aģentūras piešķirto finansējumu rakstu krājums nu ir iznācis latviešu valodā. Tekstus no igauņu un somu valodas latviskojuši Renāte Blumberga, kura ir arī šī krājuma latviešu izdevuma zinātniskā redaktore, un Valts Ernštreits. Vairāk nekā 500 lappušu biezajā, bagātīgi ilustrētajā sējumā sniegtas atbildes uz visiem svarīgākajiem un visbiežāk Latvijas iedzīvotāju uzdotajiem jautājumiem par lībiešu vēsturi, valodu un kultūru.

Vispārējos lībiešu vēstures jautājumus aplūko Latvijas vēstures institūta direktora un arheologa Gunta Zemīša, aizsaulē aizgājušā bijušā Turku universitātes profesora Mauno Koski, akadēmiķa Saulveža Cimermaņa un vēstures doktores Renātes Blumbergas raksti. Pētījumus par lībiešu valodu publicē Helsinku Universitātes profesors Riho Grintāls, Igauņu valodas institūta direktors valodnieks Urmass Sutrops, emeritētais Tartu Universitātes profesors Tīts Reins Vītso un pašreizējais šīs universitātes profesors Karls Pajusalu, kā arī filoloģijas doktors Valts Ernštreits. Nodaļā par lībiešu tradicionālo kultūru ir iekļauti trīs pētījumi – valsts emeritētās zinātnieces Lindas Dumpes raksts par Kurzemes lībiešu uzturu un igauņu folkloras pētnieces Kristi Salves raksti par lībiešu folkloru un lībiešu tautas kalendāru. Lībiešu mākslu, literatūru un mūziku apskata māksliniece Baiba Damberga, kā arī V. Ernštreits un R. Blumberga, kura izpētījusi arī radu tautu kustību un lībiešu atmodas jautājumus.