Sākums / Norises / 2013

Prieka pilnu un darbīgu 2014. gadu!

Gundega Blumberga, LKS vadītāja

31/12/2013

Biedrībai Līvõ Kultūr sidām divdesmitais darbības gads bijis tikpat ražens kā visi iepriekšējie. Gan visai biedrībai kopumā, gan katram no mums personiski.

2013. gadu aizsākām LKS latviešu valodā izdotā ar rakstu krājuma „Lībieši. Vēsture, valoda un kultūra” atvēršanas svētkiem. Grāmata kļuvusi par notikumu ne vien Igaunijā, kur tā iznāca 2011. gadā, bet arī Latvijā, par ko liecināja publikācijas lielākajos dienas laikrakstos.

Tālāku ceļu turpinājusi arī 2012. gadā Lībiešu–igauņu–latviešu vārdnīca. Tagad tā pieejama arī tīmeklī. Vārdnīcas ievietošanu tīmeklī atbalstījusi Tartu Universitāte, Latviešu valodas aģentūra un Līvõ kultūr sidām.

Būtisks notikums lībiešu valodas attīstībā un pētniecībā, veicinot lībiešu valodas un kultūras popularizēšanu, kā arī nodrošinot lībiešu pētnieku savstarpējo starpvalstu sadarbību, izmantojot katra uzkrātās zināšanas un materiālus, bija Lībiešu vasaras universitāte. No 10. augusta tā veselu nedēļu darbojās Košragā. Lībiešu vasaras universitāte bija pirmā augstskolas līmeņa programma, kas piedāvāja apgūt lībiešu valodu, vēsturi un kultūru. Tajā piedalījās studenti, docētāji un pētnieki no Latvijas, Igaunijas, Lietuvas, Somijas un Vācijas universitātēm. Līvõ Kultūr sidām to organizēja sadarbībā ar Latviešu valodas aģentūru un Tartu Universitāti, kas programmas dalībniekiem nodrošina Eiropā abilstošu studiju novērtējumu kredītpunktos (ECTS).

Turpinot sadarbību ar nodibinājumu „Ventspils lībiešu apvienība „Rānda””, piedalījāmies trešo Lībiešu kultūras dienu organizēšanā. Mūsu pārziņā bija tematikas izstrāde starptautiskajai zinātniskajai konferencei Livonica III „Lībieši: valoda, vēsture, kultūra”. Piedalījāmies arī pirmās Vidzemes lībiešu valodā iznākušās grāmatas – Ķempju Kārļa „Salacas upes trīs krasti” – tapšanā. Dzejoļu krājumu igauniski atdzejojis Karls Pajusalu. Brīnišķu ietērpu tam darinājusi Zane Ernštreite, bet Salacu fotogrāfijās iemūžinājis Valts Ernštreits. Grāmatu izdevusi Lībiešu draugu biedrība, bet atbalstu sniedzis Igaunijas kultūrkapitāls, Radu tautu programma, Tartu Universitāte, Latviešu valodas aģentūra un Līvõ kultūr sidām.

Biedrības Līvõ kultūr sidām logotips.

Lībiešu kultūras dienās Ventspilī Piejūras brīvdabas muzejā (Lielirbes baptistu lūgšanu namā) tika atklāta mākslinieces Baibas Dambergas grafikas izstāde „Ikš Bārban” (Viens bārbans). Šogad apritēja trīsdesmit gadu, kopš Baiba aktīvi piedalās dažādās izstādēs. Atzīmējot gan šo notikumu, gan arī Baibas lielo ieguldījumu lībiešu mākslas apzināšanā un popularizēšanā, LKS viņai piešķīra centra ceļojošo balvu – Ernesta Brastiņa kokā griezto naudas pūķi, ko pasniedza izstādes atklāšanas dienā.

Valts Ernštreits šogad saņēmis Somijas valsts apbalvojumu – Somijas Lauvas ordeņa bruņinieka ordeni. Augstu novērtējumu par pētījumu kopu, kas veltīta lībiešu vēsturei un kultūrvēsturei, saņēma Renāte Blumberga – viņai piešķirta Baltijas asamblejas balva zinātnē. Svinīgā ceremonijā tā tika pasniegta Rīgā 28. novembrī. Mans šāgada veikums ir grāmatas „Aprobežosimies ar maksimumu” manuskripts. Tā ir veltīta Līvõ Kultūr sidām divdesmit darba gadiem un iznāks nākamā gada pavasarī – kultūras centra divdesmitajā dzimšanas dienā.