Sākums / Norises / 2013

Oskar Looritsa liivi folkloori kogu

Tuuli Tuisk

07/11/2013

Eesti Kirjandusmuuseumi Eesti Rahvaluule Arhiivis säilitatav Oskar Looritsa liivi folkloori originaalkogu ei ole 2013. aastani arhiivikogude loendites ega statistikates kajastunud, kuna see on olnud n-ö ametlikult arvele võtmata ning pagineerimata. Suur heameel on teada anda, et käesoleval aastal võeti kogu ametlikult arvele ja alustati selle digiteerimisega. Osaliselt skaneeritud liivi etnograafiline sõnastik on juba praegu avalikult kättesaadav.

Kogu koosneb (osalt Oskar Looritsa enda esialgses süsteemis korraldatuna, osalt nõukogude ajal H. Tampere jt arhiivitöötajate ning tudengite süstematiseerituna, osalt süstematiseerimata) viiest põhiseeriast: LF I – Laulud, lasteread ja mängud; LF II – Vanasõnad, kõnekäänud, erikeeled, nali, pilge; LF III – Mõistatused; LF IV – Traditsionaalsed jutustused; LF V – Ebausk ja kombed. Lisaks sellele sisaldab kogu liivi keele sõnasedelite kaste (liivi etnograafiline sõnastik ja liivi sõnastik).

Kogus olevate säilikute kohta leiab täpsemat infot Kirjandusmuuseumi andmebaasist Kivike (lühend Kirjandusmuuseumi virtuaalsest keldrist, vt kivike.kirmus.ee). Praegu on digiteeritud 2310 sõnasedelit etnograafilisest sedelkartoteegist ja 110 lisalehte (1569 sedelit ja 110 lisalehte on avalikult üleval sealsamas andmebaasis, 731 sedelit lisandub lähipäevil). Liivi folkloori kogule viitab LF, skaneeritud sedelkartoteegile LF, ES 1 jne. Praegu võib failide avanemisel esineda probleeme, kuid loodetavasti saavad need peagi lahendatud. Kui faile soovitakse alla laadida, peab eelnevalt andmebaasi sisse logima. Materjalide koopiaid hoitakse Tartu Ülikooli eesti ja üldkeeleteaduse instituudi eesti murrete ja sugulaskeelte arhiivis.

Projekti toetas Hõimurahvaste Programm.