Sākums / Norises / 2013

Nometne paredzēta 7–16 gadu veciem visas Latvijas lībiešu izcelsmes bērniem un jauniešiem, kuri ir ieinteresēti uzzināt un iemācīties daudz jauna par savas tautas kultūrvēsturisko mantojumu, tādējādi neļaujot izzust kultūrai un valodai, kas ir katras nācijas pamatā. Tāpat nometne ir paredzēta arī interesentiem, kuri vēlas izzināt tautas kultūru, vēsturi, mākslu un mācīties valodu.

Bērni nometnē apgūs lībiešu valodu, dejas, dziesmas un rotaļas. Piedāvāsim arī mākslas nodarbības. Uz nometni aicināsim dažādas interesantas personības, kas stāstīs par lībiešu tautas vēsturi, kultūru un mākslu. Nometnē viesosies arī Kurzemes lībieši, ar kuru palīdzību bērniem un jauniešiem tiks padarīta aizraujošāka un autentiskāka vide, kurā viņi pavadīs vienu nedēļu.

Neiztrūkstošas būs tādas šīs nometnes tradīcijas kā nakts trasīte, sporta spēles, ekskursijas pa tuvāko apkārtni, nominācija „Pats labākais lībietis”, talantu vakars, vakarēšana pie ugunskura. Bērni nometnes laikā tiks iesaistīti dažādās spēlēs un aktivitātēs, kas saistītas ar sadarbības prasmju attīstīšanu.

Nometni pavadīsim lībiskā gaisotnē, maksimāli saskatot lībisko ap mums. Taču galvenais uzdevums mums būs sagatavot kvalitatīvu priekšnesumu Lībiešu svētkiem. Visi gada pasākumi, Lībiešu bērnu nometnes aktivitātes un arī Lībiešu svētki, kas parasti notiek augusta pirmajā sestdienā uzreiz pēc nometnes, tiek plānoti saistībā ar Līvu savienības un Lībiešu karoga 90 gadu jubileju. 

Pieteikšanās pa e-pastu ieva.zdanovska@inbox.lv. Detalizētāka informācija tiks izsūtīta arī personiski iepriekšējo nometņu dalībniekiem, Lībiešu savienības grupu vecākajiem un ievietota sociālajos tīklos.