Sākums / Norises / 2013

Nometnē Mierlinkizt 2013

Ieva Zdanovska

22/08/2013

No 28. jūlija līdz 3. augustam Mazirbē notika lībiešu bērnu un interesentu nometne “Mierlinkizt 2013”. Tajā piedalījās 40 bērnu no 7 līdz 15 gadiem, apgūstot lībiešu valodas pamatus Ērikas Krautmanes un Dagmāras Ziemeles vadībā.

Nometnes laikā ilggadējās pasniedzējas Zojas Sīles nodarbībās valodas vārdu krājumu papildināja arī pedagogi. Papildus notika mākslas, mūzikas un dažādas praktiskās nodarbības, ar kuru palīdzību bērni varēja gūt plašāku ieskatu lībiešu kultūrā. Šo nodarbību pasniedzēji bija Ieva Vanaga, Astra Klāsena un Maija Kronberga.

Nometnē viesojās lībiešu kultūrvēsturniece Baiba Šuvcāne, kura bērniem stāstīja par lībiešiem, to vēsturi un Lībiešu savienību kādreiz un tagad. Ar lībiešu tautastērpiem bērnus iepazīstināja Zoja Sīle un Ieva Vanaga, bet par mūziku dalībnieki guva priekšstatu lībiešu kora “Lōja” koncertā, kas notika 2. augusta vakarā neilgi pirms nometnes noslēguma Mazirbes baznīcā.

Savukārt 31. jūlijā notika talantu šovs, kur bērnu priekšnesumus vērtēja iepriekšējo nometņu dalībnieces: folkloriste Julgī Stalte, aktrise Marija Bērziņa un kolciniece, 2011. gada nometnes mūzikas skolotāja Renāte Jonikāne (Zumberga), pēc tam vadot arī kopēju bērnu sadziedāšanos un sadancošanos lībiešu mūzikas ritmos.

1.augustā nometnē bija sportisko aktivitāšu diena – gan virvju šķēršļi, kurus pārvarot, bērniem bija jāiemācās sadarboties komandā, gan sporta spēles un pusnaktī, kā parasti, nakts trasīte. Šoreiz vecais Didriķis Taizels, kurš reiz dzīvoja Mazirbē, bija ieradies pie mums ar savu bēdu stāstu, ka viņam zudusi atmiņa un viņš neko neatceras. Tad nu bērni viņam zudušos atmiņu pavedienus palīdzēja salasīt mežā dažādos kontrolpunktos.

Nometne šogad svinēja 21. gadskārtu, un viens no tās mērķiem ir uzturēt saikni ar visiem iepriekšējiem nometņu dalībniekiem. Tādēļ par palīgiem un pedagogiem bija iesaistīti iepriekšējo nometņu dalībnieki, piemēram, Mārtiņš Taulavičus un Maija Dāvidsone. Par brīvprātīgajiem palīgiem nometnē strādāja Klāvs Smetana, Kristiāna Tīlika un zēnu audzinātājs Kārlis Zagorskis, kurus uz nometni atveda interese par lībiešu tautas kultūru un vēsturi.

Patiess prieks, ka nometnē bērni ir iemācījušies teikt „Minā um līvli” (es esmu lībietis). Ļoti ceru, ka mēs, lībieši, vienmēr satiksimies vismaz vienu reizi gadā nemainīgā laikā – jūlija pēdējā nedēļā nometnē un augusta pirmajā sestdienā Mazirbē Lībiešu svētkos! Uz tikšanos nākamgad!

Nometnes organizatori izsaka lielu paldies visiem atbalstītājiem: RD IKSD, a/s “Latvijas dzelzceļš”, a/s “Balticovo”, a/s “Aldaris”, veikalu tīklam TOP, Benu aptiekai un Gaidim Bērziņam.