Sākums / Norises / 2013

23. janvārī, atverot rakstu krājumu „Lībieši. Vēsture, valoda un kultūra”, Lībiešu kultūras centrs pateicās tiem lībiešiem, kuri 2012. gadā piedalījušies vai radījuši notikumus, kas atstās paliekošas pēdas lībiešu kultūrvēsturē.

Kolcinieces novadpētnieces Baibas Šuvcānes vārds nav svešs nevienam, kas interesējas par Ziemeļkurzemes jūras piekrastē dzīvojušajiem un dzīvojošajiem lībiešiem. Pagājušajā gadā baibas veikums ieguva reālu apveidu kārtējā grāmatā „Lībiešu krasta stāsti”. Baiba ne tikai neļauj aiziet zūdībā nepierakstītiem atmiņu stāstiem, bet arī rosīgi informē par aktualitātēm plašsaziņas līdzekļus, to skaitā portālu livones.net. Pateicību Baiba Šuvcāne saņēma naudā – mākslinieces Baibas Dambergas veidotu lībiešu monētu ar Baibas portretu „Ikš babī”.

Par drosmi, sparu un apņēmību LKC uzteica Ventspils lībiešus – Līvu savienības Ventspils nodaļu un nodibinājumu „Rānda” –, kuru kopdarbs 2012. gadā realizējās nu jau otrajās lībiešu kultūras dienās Ventspilī. To raksturīgākā iezīme – veiksmīgs vēstures un mūsdienu apvienojums, atgādinot līdzcilvēkiem, ka lībieši nav arhaiska vērtība, bet mūsdienu Latvijas kultūras neatņemama sastāvdaļa. Ventspilnieku iedvesmotāja neapšaubāmi ir Māra Vīgerte, un par to viņai īpašs paldies.

Tikpat īpašu paldies LKC veltīja bibliogrāfam Tenu Karmam, kura mūža vākums un lībiešu valodas prasme pagājušā gadsimta astoņdesmitajos un deviņdesmitajos gados ielika pamatus daudzām lietām, kas attīstījās un pilnveidojās nākamajās desmitgadēs un kļuva par rakstu krājuma „Lībieši. Vēsture, valoda un kultūra” sastāvdaļu.

LKC teica paldies arī Vidzemes lībiešu pētniecei Rasmai Noriņai un žurnāla „Latvijas Arhitektūra” galvenajam redaktoram Jānim Lejniekam par rakstu, kas veltīts Lībiešu tautas namam Mazirbē.