Sākums / Norises / 2013

Liivi-eesti-läti veebisõnaraamat

Tuuli Tuisk

13/03/2013

2012. aasta sügisel ilmus läbi aegade mahukaim liivi-eesti-läti sõnaraamat, mille koostasid Tiit-Rein Viitso ja Valts Ernštreits. Sõnaraamat sisaldab rohkem kui 11 000 liivi kirjakeelset märksõna, lisaks umbes 6000 fraasi ja lausenäidet, mis kõik on esitatud koos tõlgetega eesti ja läti keelde. Iga liivikeelse märksõna juures on näidatud selle sõnaliigiline kuuluvus ja noomenite ning verbide puhul ka muuttüüp.

Nüüd on valmimas selle sõnaraamatu veebiversioon (testversioonina leitav aadressilt http://www.murre.ut.ee/liivi/). Valts Ernštreits (Liivi Kultuuri Keskus) ja Külli Prillop (Tartu Ülikool) esitlesid sõnaraamatu testversiooni 7. ja 8. märtsil 2013. a Tartus toimunud rahvusvahelisel läänemeresoome väikekeelte ja kultuuride konverentsil. Konverents „Läänemeresoome keeled, kultuurid ja kohavaim“ oli pühendatud Tartu Ülikooli emeriitprofessorile ja Liivi Sõprade Seltsi esimehele Tiit-Rein Viitsole, kes tähistas oma 75. sünnipäeva.

Värske veebisõnaraamatu otsingumootor on äärmiselt lihtne ja kasutajasõbralik. Otsitavat sõna saab otsida liivi märksõnadest, eesti või läti tõlgetest või kogu sõnastikust. Mitme sõna otsimiseks pole vaja teha mitut eraldi päringut, vaid piisab mitme erineva variandi sisestamisest. Märksõna otsimiseks pole vaja sisestada ei katketooni ega idaliivis eristuvat pikka madalat o-d (ǭ). Virtuaalse klaviatuuri abil on võimalik hõlpsasti sisestada diakriitikutega märke. Lätikeelsete märksõnade otsingul võib pikkade vokaalide asemel kasutada ülakriipsuta vokaalimärke. Päringu tulemuseks saadud liivi märksõnade järel on muutuvate sõnade järel muuttüübi number. Äärmiselt tänuväärne on asjaolu, et hiirega muutüübi numbrile liikudes näeb kohe tüüpsõna käände- või pöördevorme. See peaks kindlasti kergendama liivi keele kirjus ja huvitavas käänete ja pöörete süsteemis orienteerumist.