Sākums / Norises / 2013
 

Vasaras universitāti organizēja Līvõ Kultūr sidām (Lībiešu kultūras centrs) sadarbībā ar Latviešu valodas aģentūru un Tartu Universitāti, kas programmas dalībniekiem nodrošināja Eiropā atbilstošu studiju novērtējumu kredītpunktos (ECTS). Universitātes dalībnieki – pētnieki, lektori, profesori un studenti – pārstāvēja valstis, kuru universitātēs ir iespēja vismaz pamata kursu līmenī iepazīties ar lībiešu valodu un kultūru. Lībiešu vasaras universitāte ir būtisks notikums lībiešu valodas turpmākas attīstības un pētniecības īstenošanā, kas veicina lībiešu valodas un kultūras popularizēšanu, kā arī nodrošina lībiešu pētnieku savstarpējo starpvalstu sadarbību, izmantojot katra uzkrātās zināšanas un materiālus.

Vasaras universitāte notika Košragā – lībiešu tradicionālajā dzīvesvietā, ļaujot tās dalībniekiem plašāk iepazīt lībiešu valodu un kultūru tās pastāvēšanās vietā. Vasaras universitātes dalībnieki apguva lībiešu valodu trīs grupās – studentiem ar priekšzināšanām nodarbības vadīja Tartu Universitātes emeritētais profesors, labākais lībiešu valodas pratējs Tīts Reins Vītso, studenti bez priekšzināšanām lībiešu valodu apguva divās grupās, kuras vadīja Tartu Universitātes pētnieks Valts Ernštreits un Tartu Universitātes doktorante Mīna Norvika.

Studenti noklausījās arī vairākus vieslektorus, piedalījās lībiešu tradicionālo ēdienu gatavošanā un iepazinās ar lībiešu mākslu un mūziku. Kultūras iepazīšanai un valodas neformālās apguves nodrošināšanai notika pārgājieni uz lībiešu ciemiem, kā arī lībiešu kultūras un mākslas iepazīšanas pasākumi Kolkā un Ventspilī, ko atbalstīja vietējās pašvaldības. Studenti veidoja arī savus priekšnesumus izrādēs, dzejā, prozā un dziesmās lībiešu valodā.

Vasaras universitātes organizētāji ir pateicīgi visiem studentiem par patieso interesi un aktīvo piedalīšanos nodarbībās un pasākumos. Pirmās Lībiešu vasaras universitātes dalībnieki īstenojuši tās mērķi – veicināt turpmāku pētnieku sadarbību un jaunu lībiešu valodas pratēju un pētnieku skaitu. Par nepieciešamību rīkot šāda veida studiju procesu liecina studentu interese par lībiešu valodu un kultūru ļoti daudzos aspektos un ieteikumi un vēlmes saņemt plašāku informāciju (lingvistiskais, kultūrvēsturiskais aspekts) nākamajā vasaras universitātē, ņemot vērā dalībnieku dažādo zināšanu līmeni un interešu loku. Mācību procesā tika gūts apstiprinājums, ka ir nepieciešams turpināt mācību un pētniecisko materiālu izstrādi, lai spētu nodrošināt mācību materiālu un literatūras pieejamību visiem lībiešu valodas apguvējiem. To apliecina arī pašu studentu teiktais:

„Ceru, ka tas bija tikai sākums. Ļoti skaista zeme ar burvīgiem cilvēkiem. Un tas tiešām iedvesmoja. Es pirms tam domāju mācīties lībiešu valodu tikai, lai uzzinātu vairāk par baltu un somu valodu attiecībām, bet tagad gribētu uzzināt vairāk un iemācīties lībiešu valodu.” Milda

„Mana interese par lībiešu pasauli ir daudzkārt padziļinājusies, un par to ir jāpasakās visu iesaistīto cilvēku komandai!” Lauma

„Nākošreiz jāturpina mācību vielas dalījums dažādos līmeņos vai moduļos, ņemot vērā studentu dažādo zināšanu līmeni par lībiešiem. Kā arī jāizstrādā mācību literatūra un materiāli par lībiešu valodu un lībiešu valodā.” Evelīna

„Patika, ka nekas nebija obligāts, tomēr visi vienmēr visur piedalījās. Patika vasaras universitātes brīvā gaisotne, kurā sadraudzēties ar citiem dalībniekiem. Patika pārgājieni uz tuviem ciematiem un braucieni uz tālākām vietām. Lai šī Lībiešu vasaras universitāte nepaliktu pēdējā!“ Kertu