Sākums / Norises / 2013

Eesti Keele Instituudi soome-ugri keelte ja murrete osakond korraldab konverentsi “Uralic and Indo-European Language Contacts”, mis toimub 21. novembril 2013. Konverentsi eesmärk on tuua kokku uurali ja indoeuroopa keelte vaheliste kontaktide uurijad. Konverentsi peaesinejad on Angela Marcantonio Rooma La Sapienza Ülikoolist, Anna Stafecka Läti Ülikoolist ja Gerson Klumpp Tartu Ülikoolist.
Konverentsile saab registreerida 14. novembrini. Konverentsi töökeeleks on inglise keel. Osavõtt on tasuta.

Rohkem infot leiab konverentsi kodulehelt http://uralic2013.eki.ee

Programmist leiab ka paar liiviteemalist ettekannet!