Sākums / Norises / 2013

Konference “Baltijas jūras somu valodas, kultūras un vietas gars” ir veltīta Tartu Universitātes Baltijas jūras somu valodu emeritētā profesora un Lībiešu draugu biedrības priekšsēdētāja Tīta Reina Vītso 75. dzimšanas dienai. Konference norisināsies 2013. gada 7.–8. martā Tartu Universitātē.

Konferencē izskanēs daudzi lībiešiem veltīti referāti, tostarp Ota Kursa referāts “Pents Nurmekunds par lībiešu valodu un lībiešu kulūras mantojumu”, Enna Ernitsa “Par lībiešus apzīmējošiem vārdiem senākajos rakstītaos avotos”, Tīnas Hallingas un Marjes Joalaidas priekšlasījums “Lībiešu valodas antrponīmās sistēmas”,
Valta Ernštreita un Guntas Kļavas “Lībiešu-igauņu-latviešu vārdnīca kā lībiešu un latviešu valodas kontaktu pētniecības avots”, kā arī daudzi citi.

Lībiešiem ir veltīts arī jubilāra T. R. Vītso referāts plenārajā sesijā “Lībiešu-igauņu-latviešu vārdnīcas sastādīšanas mērķi un pieredze.”
Konferences pilna programma atrodama konferences mājas lapā (lms.ut.ee).