Sākums / Norises / 2013

23. janvārī Latvijas Nacionālās bibliotēkas izstāžu zāle pulcināja vairāk nekā pussimt interesentu uz Lībiešu kultūras centra izdotā rakstu krājuma „Lībieši. Vēsture, valoda un kultūra” atvēršanas svētkiem.

2011. gadā igauņu valodā izdoto rakstu krājumu latviešu valodā bija iespējams izdot ar Latvijas Republikas Kultūras ministrijas un Latviešu valodas aģentūras piešķirto finansējumu. Tekstus no igauņu un somu valodas latviskojuši Renāte Blumberga, kura ir arī šī krājuma latviešu izdevuma zinātniskā redaktore, un Valts Ernštreits. Vairāk nekā 500 lappušu biezajā, bagātīgi ilustrētajā sējumā sniegtas atbildes uz visiem svarīgākajiem un visbiežāk Latvijas iedzīvotāju uzdotajiem jautājumiem par lībiešu vēsturi, valodu un kultūru, un šo atbilžu autori ir labākie nozares speciālisti no Igaunijas, Latvijas, Somijas un Vācijas.

Rakstu krājuma atvēršanā piedalījās visi zinātnieki, kas krājumā pārstāv Latviju, un tie ir vēstures doktore Renāte Blumberga, habilitētais vēstures doktors, LZA akadēmiķis Saulvedis Cimermanis, Jaņa Rozentāla Rīgas Mākslas vidusskolas pedagoģe māksliniece Baiba Damberga, etnoloģe habilitētā vēstures doktore Linda Dumpe, valodnieks filoloģijas doktors Valts Ernštreits un arheologs, LU Latvijas vēstures institūta direktors vēstures doktors Guntis Zemītis. Viņi atzīmēja, ka tas ir bijis liels gods piedalīties šāda izdevuma veidošanā un ka šī grāmata ir izcils notikums Latvijas kultūras dzīvē.

Atvēršanas svētku dalībniekus uzrunāja Latviešu valodas aģentūras Valodas attīstības daļas vadītāja Inita Vītola, Igaunijas Republikas vēstnieks Latvijā Mati Vārmans, kā arī Latvijas nacionālās bibliotēkas izstāžu nodaļas vadītāja Liega Piešiņa. Viņa darīja zināmu, ka LNB izsludinātajā konkursa izdevējiem par grāmatu un citu izdevumu iepirkumu bibliotēkām programmā “Publisko bibliotēku kapacitātes stiprināšana grāmatu un citu izdevumu iegādē nacionālās identitātes un sabiedrības saliedētības veicināšanai” Latvijas pašvaldību publisko bibliotēku vajadzībām iepirkti 149 dažādi vērtīgi izdevumi, to skaitā arī rakstu krājums „Lībieši. Vēsture, valoda un kultūra”.

Grāmatas izdevēji saņēma apsveikumus no folkloras ansambļa „Līvlist”, Līvu savienības, Ventspils lībiešiem un nodibinājuma „Rānda”, kā arī Starptautiskās lībiešu draugu biedrības Latvijas nodaļas.