Sākums / Norises / 2012

Kultūras ministrijas izsludinātajā konkursā „Integrācijas pasākumi 2011” biedrībai „Līvõ Kultūr sidām (Lībiešu kultūras centrs)” piešķirti 4127 lati iepriekš aizsāktā darba turpināšanai.

2011. gada 25. novembrī Kultūras ministrija izsludināja konkursu  „Integrācijas pasākumi 2011” piecās tematiskajās jomās: mazākumtautību kultūras savdabības saglabāšana, pilsoniskās līdzdalības veicināšana, lībiešu kultūras un valodas saglabāšana, latgaliešu rakstu valodas nostiprināšana, ārzemēs dzīvojošu latviešu identitātes saglabāšana. Kopējais konkursā pieejamais budžets – LVL 28 288. Kopumā tika iesniegti 55 projektu pieteikumi, no kuriem finansējumu piešķīra 13 projektiem.

Sadaļā „Lībiešu kultūras un valodas saglabāšana” finansējums piešķirts biedrībai „Līvõ Kultūr sidām (Lībiešu kultūras centrs)” un biedrībai „Koris „Loja”” (LVL 2873). Mācību palīglīdzekļa izdošana un lībiešiem veltīta rakstu krājuma „Lībieši: vēsture, valoda un kultūra” manuskripta sagatavošana, kā arī Līvu dziedāšanas svētku dziesmu krājums un līvu kora mūzikas interneta mājaslapa parādīs, ka lībiešu valoda un kultūra nav tikai vēsturiska vērtība, bet arī bagātina mūsdienu kultūras dzīvi un ir līdzās mūsu ikdienas gaitās.

Publikācija sagatavota pēc km.gov.lv informācijas