Sākums / Norises / 2012

Liivi sõnaraamatu esitlus Tartus

Karl Pajusalu Liivi Sõprade Seltsi nimel

18/09/2012

Liivi sõnaraamatu esitlus 24. septembril kell 16!

Valminud on läbi aegade suurim liivi-eesti-läti sõnaraamat (koost. Tiit-Rein Viitso,
toim. Valts Ernštreits), mis on mõeldud liivlastele ja kõigile liivi keelest ja kultuurist
huvitatutele. Sõnaraamatu esitlus Tartus toimub esmaspäeval, 24. septembril kell 16.00
TÜ eesti ja üldkeeleteaduse instituudi eesti keele raamatukogus (Jakobi 2, ruum 423).
Esitlusel on võimalik ka soodsalt osta sõnaraamatut.