Sākums / Norises / 2012

16. un 17.martā Igaunijas Nacionālajā bibliotēkā norisināsies konference “Mazāku tautu valodas: riski un iespējas” (Languages of Smaller Populations: Risks and Possibillities). Latviju šajā konferencē pārstāvēs Valts Ernštreits, kas informēs par lībiešu (līvu) kultūru un valodu Latvijā.

Prestižajā starptautiskajā konferencē, kuras patronese ir Igaunijas Rīgikogu priekšsēdētāja Ene Ergmā (Ene Ergma), tiks apspriesta mazo tautu izdzīvošanas stratēģija un jautājumi, kas saistīti ar bailēm zaudēt mazāku tautu valodas, kā arī iespējamo jautājuma aktualitāti nākotnē, šobrīd daudz lielākām tautām un valodām. Konferences tēmu loks ietver plašāku skatpunktu nekā tikai ar pašu valodu saistītus jautājumus, piemēram, velsiešu valodas valstiskā atjaunošana vai lingvistiskās grūtības somugru valodās, kā arī dažādu jēdzienu izpratne.

Konferencē piedalīsies viesi no Latvijas, Francijas, Itālijas, Ungārijas, Lielbritānijas, Somijas, Krievijas u.c. Konferenci organizē Ungārijas Institūts, Igaunijas Izglītības un zinātnes ministrija sadarbībā ar Igaunijas Kultūras ministriju, bezpeļņas organizāciju  „Fenno-Ugria”, Eiropas Komisijas pārstāvniecību Igaunijā, kā arī to atbalsta vairākas ārvalstu vēstniecības un to kultūras institūti – Latvijas, Ungārijas, Dānijas, Francijas, Somijas, Lielbritānijas.