Sākums / Norises / 2011

Latviešu valodas aģentūra sadarbībā ar Viļņas Universitātes Filoloģijas fakultātes Baltistikas katedru un Lībiešu kultūras centru 2011. gada 6. un 7. oktobrī Viļņas Universitātē rīkoja Starptautiskā lībiešu valodas un kultūras gada pasākumu, kas bija veltīts vienai no Latvijas vērtībām – lībiešu valodai un kultūrai. Ar Viļņas Universitātes studentiem tikās lībiešu valodas pētnieks, valodnieks un tulkotājs Dr. phil. Valts Ernštreits.

Turpinot Eiropas Valodu dienas 2011 daudzo pasākumu klāstu, pirms šīs tikšanās tiem Viļņas Universitātes studentiem, kas apgūst latviešu valodu, bija iespēja noklausīties Latviešu valodas aģentūras galvenās lingvistes Dr.philol. Dites Liepas lekciju „Latvijas preses valodas sociolingvistisks raksturojums”. Tajā lektore stāstīja par Latvijas plašsaziņas līdzekļu valodu, tās pārmaiņām no Atmodas gadiem līdz mūsdienām, kā arī norādīja uz būtiskajām atšķirībām Latvijas un Lietuvas informatīvajā vidē. Stāstījums tika bagātīgi ilustrēts ar piemēriem un laikrakstu paraugiem.

SeminÄrs ViļņÄViļņas Universitāte ir viena no tām pasaules augstākās izglītības iestādēm, kurā ir senas, veiksmīgas un bagātas latviešu valodas mācīšanas un arī pētīšanas tradīcijas. 2008. gadā Viļņas Universitātes Filoloģijas fakultātes Baltistikas katedrā tika atvērts Latvistikas kabinets, kurā notiek latviešu valodas nodarbības docētāju Egles Žilinskaites un Vītauta Rinkeviča vadībā. Šogad latviešu valodu 1. un 3. kursā mācās 30 studentu, kuri studiju laikā apgūst ne tikai latviešu valodu, bet tiek iepazīstināti arī ar latviešu kultūru, literatūru, mākslu un citām Latvijas vērtībām. Jau vairākus gadus Egle Žilinskaite organizē gan studentu braucienus uz Latviju, gan arī aicina ciemoties vieslektorus no Latvijas.

Šoreiz rīkotais pasākums par lībiešiem pulcēja gan Filoloģijas fakultātes, gan arī citu zinātnes virzienu studentus un docētājus. Valta Ernštreita lekcija par lībiešiem, viņu vēsturi, kultūru un valodu vārda tiešā nozīmē aizrāva visu pārpildīto auditoriju. Tas bija Viļņas Universitātē pirmais tieši lībiešu valodai un kultūrai veltīts pasākums, kas izraisīja patiesu un neviltotu interesi par šiem Latvijas pirmiedzīvotājiem. Pēc lekcijām gan studenti, gan mācībspēki uzdeva daudz jautājumu, daži studenti izteica vēlmi apgūt lībiešu valodu. Pēc V. Ernštreita lekcijas notika arī videofilmas „Profesora Vītso lībieši” pirmizrāde. Pēc V. Ernštreita lekcijas latviešu valodas docētāja E. Žilinskaite atzina: „Mani studenti ir tik saintriģēti, ka grib apgūt lībiešu valodu!”

Latviešu valodas aģentūra ir pateicīga Valtam Ernštreitam par veiksmīgo sadarbību un pateicas Viļņas Universitātes kolēģiem, īpaši latviešu valodas docētājai Eglei Žilinskaitei, par uzņemšanu un Latvijas vārda popularizēšanu Lietuvā!