Sākums / Norises / 2011

PREZENTĀCIJA PAR LĪBIEŠIEM MASKAVĀ

Baiba Šuvcāne

20/10/2011

Maskavas Valsts Universitātē tradicionāli oktobra pirmajā dekādē notiek Zinātnes dienas. Šogad Zinātnes dienu ietvaros Latvijas Republikas vēstniecība Krievijā rīkoja Latvijas dienas, tādejādi uzturot un veicinot pozitīvu Latvijas tēlu. Šogad man bija gods pārstāvēt Latviju Zinātnes dienās un tematiskā pasākuma klausītājiem pastāstīt par lībiešiem. Zinātnes dienās piedalījās arī LU Akadēmiskās bibliotēkas direktore Velta Kocere.

Baiba MaskavÄPrezentācija „Lībieši Latvijas kultūrvēsturē” notika 7. oktobrī Maskavas Valsts Universitātes Filoloģijas fakultātē, Baltistikas centrā, kuru vada Olga Siņova. Klausītāji galvenokārt bija jaunieši, kuri MVU mācās latviešu un lietuviešu valodu. Bija ieradušies arī vairāki jau daudzus gadus Krievijā dzīvojoši latviskas izcelsmes cilvēki.

Prezentācijā tika dots īss ieskats lībiešu tautas vēsturē, galvenokārt akcentējot tautas gaitas pēdējos trijos gadsimtos. Galvenā uzmanība tika pievērsta lībiešu kultūras mantojumam – valodai, tradicionālajam dzīves veidam, sadzīves un svētku tradīcijām, izglītības iespējām. Nobeigumā – ieskats lībiešu tautas liktenī pēdējos divdesmit gados, kā arī padarītais lībiešu kultūrmantojuma saglabāšanā.

8. oktobrī Maskavas latviešu kultūras biedrības telpās notika tikšanās ar Maskavas latviešu kora „Tālava” dalībniekiem. Arī viņiem bija iespēja iepazīties ar augstāk minēto prezentāciju.

30. oktobrī VI Maskavas starptautiskajā valodu festivālā materiālu „Lībieši Latvijas kultūrvēsturē” bez manas tiešas klātbūtnes prezentēs MVU mācību spēks, Maskavas latviešu kultūras biedrības latviešu valodas kursu vadītājs Leonīds Kotovičs.

Publikācija sagatavota ar LR Kultūras ministrijas atbalstu.