Sākums / Norises / 2011

LĪBIEŠU LIELĀ DIENA TARTU DOMKALNĀ

Renāte Blumberga

29/11/2011

Pasākumu atklāja Tartu Universitātes rektora Alara Karisa (Alar Karis) uzruna un Igaunijas Republikas prezidenta Tomasa Hendrika Ilvesa runa. Abas runas no igauņu valodas lībiešu valodā tulkoja Valts Ernštreits, kura kontā nu ir divu valstu – Latvijas un Igaunijas – prezidentu runu tulkošana lībiešu valodā. Pasākuma saimnieka un vadītāja lomā iejutās Tartu universitātes profesors un Lībiešu draugu biedrības Igaunijas nodaļas vadītājs Karls Pajusalu.

Tā kā pasākums bija veltīts lielā rakstu krājuma „Lībieši: Vēsture, valoda un kultūra” iznākšanai igauņu valodā, tajā ar īsiem ziņojumiem par savām grāmatā iekļautajām rakstu tēmām bija aicināti uzstāties trīs rakstu krājuma autori no dažādām valstīm – Latviju un Igauniju pārstāvēja V. Ernštreits, Somiju – Riho Grīntāls un Vāciju – tikko ievēlētais Latvijas Zinātņu akadēmijas ārzemju loceklis Eberhards Vinklers. Viņu ziņojumus papildināja Londonas valodnieka Kristofera Moslija (Christopher Moseley), kurš ir piedalījies Pasaules valodu atlanta sastādīšanā, pārdomas par tematu „Lībiešu valoda – vai apdraudētākā valoda Eiropā?”. Pēc ziņojumiem tika prezentēts arī pats rakstu krājums, ar kuru īsumā iepazīstināja izdevēja pārstāvis Igauņu valodas institūta direktors Urmass Sutrops un viens no grāmatas redaktoriem Tapio Mekeleinens. Savukārt Lībiešu kultūras centra pārstāvei un rakstu krājuma redaktorei Renātei Blumbergai tika dota iespēja pasniegt Igaunijas prezidentam lībiešu kultūras un valodas gada ietvaros iznākušos lībiešu izdevumus.

Pasākuma otrā daļa pēc pusdienu pārtraukuma jau notika brīvākā gaisotnē, jo prezidents no sava saspringtā dienas grafika lībiešiem varēja atvēlēt vien divas stundas. Pēcpusdienā kuplā publika tika iepazīstināta arī pārējiem jaunākajiem lībiešu valodai un kultūrai veltītajiem izdevumiem. V. Ernštreits pastāstīja par savu monogrāfiju „Lībiešu rakstu valoda” un paša sastādīto un atdzejoto dzejas krājumu „Kā iznirst lībieši”. Pēc tam K. Pajusalu klātesošos iepazīstināja ar pavisam jaunu izdevumu igauņu un lībiešu valodā „Ma võtan su õnge, tursk!”, kas ir lībiešu dzejas izlases „Ma akūb sīnda vizzõ, tūrska!” (iznāca 1998. gadā Rīgā kā Lībiešu kultūras centra projekts) papildināts un rediģēts izdevums. Dzejoļus igauņu valodā ir atdzejojusi Valli Helde, un grāmatu izdevis Tartu universitātes Paula Aristes somugru tautu centrs. Dzejas krājums ir veltīts starptautiskajam lībiešu valodas un kultūras gadam. Grāmatas vāka noformējumam ir izmantota Lībiešu kultūras centra biedres Baibas Dambergas grafika „Rō kabāl”.

Pasākumu vainagoja neliela koncertprogramma, kuru sniedza mūziķi Raimonds Tiguls un Kristīne Kārkle-Puriņa. Viņi izpildīja skaņdarbus no skaņuplates „Zaļš. Balts. Zils”. Tos papildināja V. Ernštreita izpildītās dzejoļu melodeklamācijas lībiešu valodā. Vakaru noslēdza Vahura Laiapeas dokumentālās filmas „Profesora Vītso lībieši” izrāde.

Visu pasākumu iespējams pilnībā noskatīties video, kas atrodams Tartu Universitātes mājas lapā. Turpat apskatām arī fotogalerija.

Raksts sagatavots ar Latvijas Republikas Kultūras ministrijas atbalstu.