Sākums / Norises / 2011

Starptautiskais lībiešu valodas un kultūras gads sācies ar organizatoriskiem pasākumiem.

Izveidota padome, kurā ietilpst gada pasākumu koordinatori Igaunijā, Latvijā un Somijā, kā arī abu sabiedrisko organizāciju: Lībiešu draugu biedrības un Lībiešu kultūras centra – gada izsludināšanas iniciatoru – pārstāvji. Padomē darbojas dr. hist. Renāte Blumberga, Tartu Universitātes doktorante Tūli Tuiska, dr.phil. Valts Ernštreits, Tuglasa biedrības kultūras sekretārs Tapio Mekelainens, Tartu Universitātes profesors Karls Pajusalu un Tartu Universitātes em. profesors Tīts Reins Vītso. Apstiprināts arī gada logo, kura autore ir māksliniece Zane Ernštreite.

Padome apstiprinājusi gada galveno pasākumu plānu. Tajā iekļauti vairāk nekā desmit izdevumi, zinātniskas konferences, publiskas lekcijas un citas norises. Latvijā iznāks Valta Ernštreita grāmata „Lībiešu rakstu valodas izveidošanās”, kuras sagatavošanu iespiešanai finansējusi Latviešu valodas aģentūra. Novembra sākumā sadarbībā ar Latvijas vēstures muzeju un Latvijas Zinātņu akadēmiju tiks rīkota starptautiska zinātniska konference, kuras tematika pieskaņota Igaunijā iznākošajam rakstu krājumam „Lībieši: Zeme. Tauta. Vēsture”.

KultÅ«ras gada logoLībiešu kultūras centrs iecerējis izveidot otro lībiešu izcelsmes mākslinieku darbu ceļojošo izstādi „Līvõd kuņšt”, kuras kuratore ir grafiķe Baiba Damberga.

Tos, kuri vēlas ar saviem priekšlikumiem vai ierosinājumiem kuplināt starptautiskā lībiešu valodas un kultūras gada pasākumus, aicinām izmantot e-pastu: info@livones.lv.