Sākums / Norises / 2011

¼ Satori telpā Rīgā, Berga bazārā, 15. decembrī pulksten 18 notiks Lībiešu ābeces un sākuma lasāmgrāmatas un skolām paredzētā bukleta „Lībieši 44 atbildēs” atvēršanas svētki. Tos rīko Latviešu valodas aģentūra kopā ar Lībiešu kultūras centru.

Abi izdevumi – „Jelzi sõnā. Ābēd ja īrgandõks lugdõbrōntõz” un „Lībieši 44 atbildēs – ir Lībiešu kultūras centra veltījums starptautiskajam lībiešu valodas un kultūras gadam, un abi izdevumi ir tapuši ar pilnīgu vai daļēju Latviešu valodas aģentūras finansiālu atbalstu. Turklāt abu izdevumu atvēršanas svētki ir pēdējais no Starptautiskā lībiešu un valodas un kultūras gada programmā paredzētajiem lielajiem šīgada pasākumiem, tāpēc iecerēts atskatīties uz 2011. gadā paveikto un iezīmēt nākotnes aprises. Sarīkojumā atskatīsimies arī uz mēnešraksta „Līvli” nozīmi lībiešu kultūrvēsturē, jo tā pirmais numurs iznāca tieši pirms 80 gadiem, un lībiešu kultūras un valodas portāla livones piecu gadu veikumu.

15. decembra svētkos piedalīsies gan Starptautiskā lībiešu valodas un kultūras gada atbalstītāji un sadarbības partneri, gan abu jauniznākušo izdevumu veidotāji, gan atjaunotā mēnešraksta „Līvli” un portāla redaktori. Sarīkojumā dziedās lībiešu dziesmu ansamblis „Līvlist”, kurš 2012. gada janvārī atzīmēs 40 gadu jubileju.

Publikācija sagatavota ar LR Kultūras ministrijas finansiālu atbalstu.