Sākums / Norises / 2010

TOP JAUNA GRĀMATA PAR LĪBIEŠIEM

Renāte Blumberga

31/03/2010

Igauņu valodas fonda „Eesti Keele Sihtasutus” paspārnē pašlaik top jauns rakstu krājums par lībiešiem. Grāmatā būs apkopoti Latvijas, Igaunijas un Somijas zinātnieku agrāk tapušie un pavisam jauni pētījumi par lībiešu valodu, kultūru un vēsturi.

Ideja par šādas grāmatas veidošanu jau pirms vairākiem gadiem radās vienam no Lībiešu draugu biedrības dibinātājiem Tapio Mekeleinenam. Sākumā bija plānots, ka grāmata vispirms tiks izdota Somijā somu valodā, bet pēc tam Igaunijā un Latvijā. Tomēr dzīve šajos plānos ieviesa savas korekcijas un izdevums dienas gaismu vispirms ieraudzīs Igaunijā. Ja darbi noritēs pēc plāna, tad tas varētu notikt šīgada nogalē. Grāmata ir paredzēta plašam interesentu lokam, un tā būs bagātīgi ilustrēta.

DZD2006Bille_10Grāmatas redaktori un sastādītāji Renāte Blumberga un Karls Pajusalu rakstus ir sakārtojuši piecās nodaļās. Vispārējos lībiešu vēstures jautājumus aplūkos Latvijas vēstures institūta direktora un arheologa Gunta Zemīša, aizsaulē aizgājušā bijušā Turku universitātes profesora Mauno Koski, akadēmiķa Saulveža Cimermaņa un vēstures doktores Renātes Blumbergas raksti. Pētījumus par lībiešu valodu publicēs Helsinku universitātes profesors Riho Grintāls, Igauņu valodas insitūta direktors valodnieks Urmass Sutrops, emeritētais Tartu universitātes profesors Tīts Reins Vītso un pašreizējais šīs universitātes profesors Karls Pajusalu, kā arī Tartu universitātes doktorants Valts Ernštreits.

Nodaļā par lībiešu tradicionālo kultūru ir iekļauti trīs raksti – valsts emeritētās zinātnieces Lindas Dumpes raksts par Kurzemes lībiešu uzturu un igauņu folkloras pētnieces Kristi Salves raksti par lībiešu folkloru un lībiešu tautas kalendāru. Lībiešu mākslu, literatūru un mūziku apraksta māksliniece Baiba Damberga, kā arī V. Ernštreits un R. Blumberga. Atsevišķa nodaļa veltīta radu tautu kustībai un lībiešu pētīšanas vēsturei. Tajā tiks ievietoti R. Blumbergas un K. Pajusalu raksti.