Sākums / Norises / 2010

Esam saņēmuši ziņu no Helsinkiem, ka miris izcilais valodnieks, lībiešu valodas pētnieks un lībiešu kultūras atbalstītājs, Latvijas Zinātņu akadēmijas ārzemju loceklis, starptautiskās lībiešu draugu biedrības biedrs Sepo Suhonens (16.05.1938. – 13.09.2010).

S. Suhonena zinātniskā darbība bijusi saistīta ar Baltijas jūras somu valodām, to skaitā ar lībiešu valodu. Viņš studējis somugristiku Helsinku, kā arī Debrecenas un Budapeštas universitātē. 1967. gadā ieguvis maģistra grādu un sācis strādāt Helsinku universitātē. Doktora disertāciju „Jaunākie latviešu aizguvumi lībiešu valodā” aizstāvējis 1973. gadā. No 1975. līdz 1978. gadam bijis universitātes somu filoloģijas asociētais profesors, bet līdz 2001. gadam – Baltijas jūras somu valodu profesors, no 1992. gada vadījis universitātes Somugristikas nodaļu.

Sepo Suhonens. Attēls: Arno Sārs, Tuglasa biedrības arhīvs.

S. Suhonens bijis vieslektors Zviedrijas, Anglijas, Nīderlandes, Polijas, Vācijas, Ungārijas, Austrijas, Igaunijas un ASV universitātēs. Aktīvi darbojies Somugru biedrībā: bijis tās sekretārs, priekšsēža vietnieks, no 1991. līdz 2000. gadam – tās priekšsēdis. Kopš 1984. gada Sepo Suhonens bija Somijas Zinātņu akadēmijas loceklis, kopš 1991. gada – Akadēmiskās somugristu sekcijas vadītājs.

Sepo Suhonens atsaucīgi piedalījās ar lībiešu valodu un kultūru saistītajos pasākumos. 1994. gadā viņš bija atbraucis uz Mazirbi, lai nolasītu referātu starptautiskajā zinātniskajā konferencē „Lībieši un viņu kultūra”. Viņa lasījumi kuplināja Lībiešu draugu biedrības organizētos seminārus, to skaitā lībiešu literārās valodas jautājumiem veltīto konferenci Tartu universitātē 2005. gadā. Viņš sadarbojās ar Igaunijas un Latvijas zinātniekiem un vienmēr paturēja uzmanības lokā arī lībiešus – par to mūsu pateicība un piemiņa.