Sākums / Norises / 2010

1. 2009. gada aprīlī un 2010. gada aprīlī Līvu fonds piedalījās Lielajā talkā.

  • 2009.gadā Līvu fonds organizēja talku Talsu rajona Kolkas pagasta Košraga un Sīkraga ciemā. Tajā piedalījās 10 līvu jaunieši, katrā ciemā – pieci. Visa ciemu teritorija no jūrmalas līdz pat lielajam ceļam tika attīrīta un savāktie atkritumi ar traktoru nogādāti izgāztuvē. Organizējām arī atpūtas vakaru un naktsmājas Košraga viesu namā „Pītagi”, kur jauniešiem tika sarūpēta pirts un kopīgs galds, pie kura sarunas vedās par lībiešu nākotni un valodu. Katrā šādā jauniešu pasākumā nedaudz cenšamies runāt arī lībiešu valodā.

  • 2010. gada Lielā talka bija daudz ilgāk un rūpīgāk plānota. Talkas organizējām Miķeļtornī, Lūžņās, Kolkā, Mazirbē un Sīkragā. Katrā vietā no Fonda bija atbildīgais – lībietis, un kopā talkā piedalījās aptuveni 20 lībiešu un viņu draugu vecumā no 16 līdz 60 gadiem.

  • Miķeļtornī un Lūžņās tika sakopti lībiešu kapi un lībiešu pieminekļa apkārtne, Kolkā arī tika sakopti lībiešu kapi, bet Mazirbē uzkopta Līvu tautas nama apkārtne un laivu kapsēta. Sīkragā tika tradicionāli apkopti lībiešu kapi un ciema teritorija. Lībiešu sanākšana pēc lielās talkas notika Ventspils lībiešu grupas telpās, kuras nomā Līvu fonds.

2. 2009.gada 1.augusts. – Līvu svētki Mazirbē. Fonda pārstāvji organizē lībiešu jauniešu ansambļa „Nurmorkestōr” uzstāšanos svētkos.

3. 19.-24.augustā ansamblis „Nurmorkestōr” viesojās Somijā Fonda organizētā un finansētā koncerttūrē. Ansambļa dalībnieki devās cauri visai Somijai pāri polārajam lokam, lai piedalītos sāmu rīkotajā tradicionālās mūzikas festivālā. Jaunieši iepazinās ar sāmu parlamentu un apmainījās ar pieredzi tūrismā un kultūras saglabāšanā.

4. 28.-29. augustā aizsākās tradīcija Vidzemes līvu dienas, ko rīkojām sadarbībā ar Metsepoles līvu kultūras centru. Pasākumā piedalījās lībieši no Vidzemes, Kurzemes un Rīgas, kā arī radu tautas no Igaunijas – seti un hānieši. Pirmā diena bija veltīta ugunij, iekļaujoties akcijā, kas jau vairākus gadus notiek valstīs ap Baltijas jūru. Otrajā dienā notika triju tautu spēles, kas savukārt ir pirms trim gadiem aizsākta tradīcija starp lībiešiem, setiem un hāniešiem.

Nurmorkestõr Inari 45. 2009. gada septembrī sadarbībā ar Dundagas novadu sākām veidot savu avīzes pielikumu Dundagas novada avīzē „Dundadznieks”, kas iznāk reizi mēnesī. Avīzes pielikums ir viena lapaspuse, un tur lasāmi visi jaunumi lībiešu sabiedriskajā dzīvē, kā arī raksti līvu valodā. Lapas redaktore sākotnēji Anete Ozoliņa, taču vēlāk viņu nomainīja Līvu fonda valdes locekle Linda Zonne.

6. 2009. gada novembris – 2010. gada maijs. Līvu fonds ar dažu mecenātu atbalstu organizēja visu laiku vērienīgākās līvu valodas mācības. Tās notiek Rīgā, Kolkā, Ventspilī (tikai pirmos divus mēnešus), Pālē, Staicelē. Valodas skolotāji ir Jānis Mednis, Zoja Sīle, Julgī Stalte, Ērika Krautmane. Nodarbībās kopumā piedalās ap 60 cilvēku.

7. 2009.gada 18. novembrī Fonds organizē svinīgu kopānākšanu ar Kolkas lībiešiem par godu Latvijas valsts proklamēšanas dienai un Lībiešu karoga svētkiem. Pulcējās aptuveni 20 lībiešu.

8. 2009. gada 26. decembrī Fonds kopā ar SIA „Kolkasrags” organizēja labdarības akciju, kuras noslēgumā Kolkā tiek rīkots koncerts. Koncertu vadīja Līvu fonda valdes priekšsēdētājs Dāvis Stalts, un tā laikā mazturīgajiem bērniem saziedoja vairāk nekā 100 latu. Līvu fonds uz Kolku nogādāja „Rimi” ziedoto pārtiku un drēbes Kolkas un Dundagas mazturīgajiem. Kolkas bibliotēkai tiek nogādātas jaunas grāmatas kā Aizsardzības ministrijas aģentūras „Tēvijas Sargs” ziedojums.

9. 2009. gada 31. decembrī Līvu fonds Ilzes Bernšteinas vadībā organizēja Jaunā gada svinības Lībiešu tautas namā. Svētkus sagaidīja ap 70 lībiešu un to draugu.

10. 2010. gada 30. janvārī, Turaidas muzejrezervāts sadarbībā ar Līvu fondu izdeva starptautiskās zinātniskās konferences “Pa somugru pēdām Baltijas jūras krastā” rakstu krājumu.

11. no 2010. gada 6. līdz 13. februārim Kasari salā Igaunijā notika lībiešu jauniešu nometne Bāka/Bōjk. Projekta vadītājs Jānis Mednis, nometnes vadītāja Monta Kvjatkovska. Sabiedrības integrācijas fonda finansējums.

12. 2010. gada aprīlī Līvu fonds Līvu savienības Ventspils grupai nomā telpas. Bilancē brīvprātīgi pārņemam arī Līvu savienības parādu par telpu nomu iepriekšējā gada laikā.

13. 2010. gada 13. maijā fonds sagatavoja Kolkas Līvu saieta nama koncepciju, ko prezentēja Dundagas novada domes deputātiem. Projekta vadītāja Dženeta Marinska. Projekts paredz Kolkas Pastnieku mājā izveidot lībiešu saieta namu ar semināru, ēdināšanas un izstāžu telpām, kā arī telpas Līvu savienības Kolkas grupas vajadzībām.

14. 2010. gada 14. maijā Fonda valdes loceklis Jānis Mednis kopā ar Dundagas novada domes delegāciju devās vizītē pie topošās Dundagas novada sadraudzības pašvaldības Ungārijā – Vālā.

15. 2010. gada 20. jūnijā fonds palīdzēja organizēt Līvu savienības kopsapulci, kurā par Līvu savienības valdes priekšsēdētāju uz diviem gadiem ievēlēja Dāvi Staltu.

15. 2010. gada 5. jūlijā Līvu fonda dibinātāju sapulcē vienbalsīgi par jauno fonda valdes priekšsēdētāju ievēlēja lībieti Lindu Zonni. Dāvis Stalts paliek Līvu fonda valdē.