Sākums / Norises / 2010

LĪVÕD FOND VǟNTAS

Dana Bušmane

07/03/2010

31. oktōbõrs Vǟntas sugīz Līvõd Īt Vǟnta kūožpēļiz jag jūod kubbõtulmi. Sīestõ võtīz jaggõ ka Līvõd fond jūodiji Dāvis Stalts, „Kūolka nanā” (SIA „Kolkasrags”) direktōr Jānis Dambītis ja Līvõd fond Rīgõ jag ūž jūodiji Īlze Bernšteina.

Dana BuÅ¡mane, DÄvis Stalts, MatÄ«ss StÄ«pnieksAmād saitõ tuntõbõks Līvõd fondõks ja saitõ tieudõ, mikšpierāst Līvõd fond um mõiti äbku Līvõd īt, mis um seļtš. Sǟl nīžiztõ ka iļ sīe, mis um tīedõd, iļ amā tǟdzi ažā – iļ võimiz oppõ līvõ kīeldõ Vǟntas, Rīgõs, Kūolkas, Staitsõls ja Pāles. Rõkāndiztõ iļ sīe, kui tǟdzi um Līvõd plagā pǟva, kui siedā võiks piddõ īdskubs, ja iļ sīe, mis sugūb Līvõd rovkuodāks paldīž ja mis līb jeddõpēḑõn.

Interesentõd saitõ kutstõd ītõ Līvõd fondõks, ja Vǟntas sugūb Līvõd fond tīejag, neku se um jõvā suggõn Rīgõs. Vǟnta jag jūodiji līb Māra Vīgerte.

Jānis Dambītis nīžiz iļ eņtš tīe Dūoņig nuovadā Kūolka pagāst jūods. Ta nīžiz ka iļ projekt „Vizzõ klõkštõd rānda” („Aizslēgtais krasts”) ja nägţiz sīe jag „Izāizād” („Senči”). Pǟgiņd Līvõd īt Vǟnta jag nõtkõmõd neiztõ sǟl eņtš vanbiži. Pigā se disk nīžõdõks iļ Lūž kilā jelāmiz 20. āigastsadā īrgandõksõs līb nǟdõb Kūolkas.

Minnõn um sūŗ rīem, ku se kubbõtulmi nägţiz tōmiz jellõ ītizt mērkõd pierāst. Ma lūotõb, ku se tōmi sōb jo sūrõks ja tarmõb võimiz tīedõ ammõ, mis um mõtõltõd.