Sākums / Norises / 2010

LIELĀ DIENA TURAIDĀ

Ligita Beitiņa

16/03/2010

Turaidas Lieldienu afiÅ¡a 201021. martā Turaidas muzejrezervāts gaida apmeklētājus Lielajā dienā. No 12 līdz 17 Turaidas muižas dārznieka mājā notiks pavasara sagaidīšana pēc seno lībiešu tradīcijām.

Pulksten 14.00 paredzēta putnu dzīšana un sasaukšana. Tā notiks kopā ar etnogrāfi Indru Čeksteri un Siguldas folkloras kopu „Senlejiņa”.

Mežā lācis jau piecēlies no ziemas miega, bet laukus un māju pagalmus pieskandina zīlīšu dziesmas. Klāt pavasara saulgrieži jeb Lielā diena, kad saule savā gadskārtas ritējumā nonākusi pusceļā uz debesu kalna virsotni. Visas zemkopju tautas saulei par godu senāk svinējušas gadskārtu svētkus ar īpatnējiem rituāliem. Daļēji tie saglabājušies tautas atmiņā līdz pat mūsdienām.

 Savdabīga un ļoti sena pavasara saulgriežu ieraža ir „putnu dzīšana” vai „putnu šaušana”, kas īpaši izplatīta tajā Latvijas teritorijas daļā, kuru senāk apdzīvoja somugru tauta – lībieši. Putni simbolizē ļaunumu un slimības, ļaunos garus, raganas un laumas. Aizdzenot tos no lauka un sētas, skaļi trokšņojot, dārdinot dažādus priekšmetus un dziedot, ļaudis cerēja pasargāt sevi un lopus no slimībām, aizraidīt tālāk no mājām plēsīgos zvērus.

Šāds pavasara saulgriežu rituāls Latvijā vairs nenotiek, taču senāk tam bija liela nozīme. Ļaudis sagatavoja aptuveni 50 – 60 centimetru garas kārklu vicas vai šautras un devās uz visaugstāko kalnu. Tur, sitot klabatu un skaļi kliedzot  “Tiš, tiš vārnas, kraukļi, pūces, vanagi un citas nelaimes!”, svieda šautras lejā no kalna. Dažas vicas paturēja un nesa mājās, lai nopērtu slimos, nevarīgos vai slinkos, kuri nav atnākuši uz kalnu. Putnu dzīšanas tradīcija zināma arī Japānā. Tur putnus dzen jūrā jeb haosā, tumsā.

Cits sens lībiešu pavasara rituāls ir putnu modināšana jeb saukšana. Senāk ļaudis domāja, ka putni pa ziemu nekur tālu nav aizlidojuši – tepat vien noslēpušies. Pavasara saulgriežos tie ir jāmodina, lai pavēstītu, ka laiks celties un atgriezties. Putnus modināt iet jūrmalā vai kalna galā. Tur zemē iesprauž  zaļu eglīti vai koku zarus, ko rotā ar krāsainām lentītēm un dzied Čičor putni, čičor putni, nu ir laiks jums augšā celties!”. Rituāla noslēgumā putnu saucēji dejo un šūpojas šūpolēs.

Senāk, kad Gaujas krastos vēl dzīvoja lībieši, arī Turaidā pavasari sagaidīja ar līdzīgiem rituāliem. Ja vēlaties aizdzīt ziemas nogurumu un atbrīvot vietu saulainam smaidam un labām domām, piedzīvojiet dabas atmodu Turaidā 21. martā pēc senlīvu tradīcijām. Svētku laikā būs atvērta arī ekspozīcija „Gaujas lībieši Latvijas kultūrvēsturē”.