Sākums / Norises / 2010

KOIVA LĪVLIZT JŪS

Põddõrz

02/05/2010

10. aprils Toreid muzejrezervāts sugīz Informātsij pǟva.

Toreid muzejrezrvāt um īžki valst territōrij Koiva Rovparks. Se um kūož muini līvõ istōrijõks, midā võib nǟdõ ka muzej ekspozītsijs. 10. aprils, Toreid muzejrezervāt Informātsij pǟvas, sugīz piški konferents iļ tūrismõ ja suggimiži Toreids. Pierrõ vȯļ rōntõz „Pids sūomõ-ugriz tīedõzt Vāldamier rāndas„ vāldiž tīemi ja ekskursij muzejs.

Mis ūž muzejs? Tämnāigast um kakš tǟdzizt suggimizt. Toreid pivākuodā um ūdpǟl vāldiž tīend ja um lūond ekspozītsij iļ Toreid-Lǟdurg lōtkub. Toreid pivākuodā um ikš amā muinizõst pū pivākuodā Leţmōl, nustõn 1750. āigastõs. Mõtlõmõst, ku lōtkubs āt vȯnnõd līvlizt ka. Paldiņ, remont pierrõ, pivākuodā um nei ku vȯļ sadā āigast tāgižpēḑõn ja um vāldiž tīend lōtõdõn ja tūriztõn.

Tuoi tǟdzi suggimi Toreids um ūž optõbprogram iļ līvlizt – „Mis nōtõb līvõ jeldõbpandõks õbbi?” Mäng pūojs um Līvõmō Indrõk āigarōntõz suggimizt 1191. āigastõs, kunā līvõ rovst kubbõtulmis õbbi äbţõks sai sieldõ mūk Teodērih jeldõbpandõks. Ne, kis lǟb programs, võibõd sōdõ tieudõm iļ sūomõ-ugriz mitolōgij ja jelāmiz 12. āigastsadās Toreid nūovadās, nǟdõ ekspozītsijõ „Koiva līvlizt Leţmō kultūristōrijs” ja ēņtšõd līdõ muini līvlizt kubbõtulmis.

Konferentsõs iļ kultūrtūrism rõkāndiz Vidūmō Iļīzskūol profesōr Jōņ Kalnatš, agā iļ suggimizt muzejs nīžiztõ muzej tīetijizt Inā Līne, Vijā Stikān ja muzejrezervāt direktōr Ōna Jurkān. Kūldijizt vȯļtõ Leţmō tūrism rovst, kil rōntõz „Pids sūomõ-ugriz tīedõzt Vāldamier rāndas„ autōrõd. Kūolkast vȯļ Dženet Marinsk, kilālizt kuodā „Ūši” perīnai; Rīgõst Līvõ Fond tīetiji Lind Zonne, kis tēriņtiz amḑi ūž rōntõz vāldiž tīemizõks. Pierrõ amād lekštõ eksursijjõ ja neiztõ ūdpǟl vāldiž tīend pivākuoddõ.

Turaida nīn.

Kievād, sõv või sigž – Toreids alz um mis nǟdõ! Tämkievāds Toreid muzejrezervāts sugūb: 24. aprils Sūŗ talgõd; 10. maijs Maija pǟva pivād; 15. maijs Muzejīe; 30. maijs ailimi nīn toŗnõ „Amā kierdõ tieudkandiji”.

Kēra um vȯnd lugdõb āigakēra “Dundadznieks” aprīl nummõrs. Līvõ kēļ um seļļi neku kēratiji īž um kȭlbatõn. Tuoim.