Sākums / Norises / 2010

Šovasar Tartu Universitātē maģistra grādu ieguvusi Mīna Norvika ar maģistra darbu “Nākotnes izteiksmes līdzekļi Salacas lībiešu valodā uz citu Eiropas un Baltijas jūras somu valodu fona”. Darba vadītāja ir profesora Helle Metslanga un oponents – Tartu Universitātes profesors un Starptautiskās Lībiešu draugu biedrības valdes loceklis Karls Pajusalu. Šis ir pirmais Mīnas Norvikas pētījums par lībiešu valodu.

Liivi talveseminar 08.-10.01.2010 (KuoÅ¡trõg)_12Maģistra darbs ir unikāls ar to, ka tas ir pirmais pētījums, kas pilnībā veltīts lībiešu valodas sintaksei, kam līdz šim pievērsta vien otršķirīga uzmanība. Lai gan maģistra darba centrā ir tieši Salacas lībiešu valodas dialekts, tajā izmantots arī Kurzemes lībiešu materiāls, kas vieš cerības, ka savus nākamos pētījumus Mīna Norvika veltīs arī padziļinātai Kurzemes dialekta izpētei.

Jāatzīmē, ka šoziem Mīna Norvika praktizēja lībiešu valodu kopā ar citiem lībiešu pētniekiem no Tartu Universitātes un Līvõ Kultūr sidām seminārā Košragā, kas savā ziņā noteikti ietekmējis viņas pētāmās jomas izvēli. Un par jaunu lībiešu pētnieku rašanos mums allaž ir īpašs prieks.