Sākums / Norises / 2010

Grizelda 100 gadu jubilejÄ20. märtsõs Kanāda lețlizt sidāms Torontos sai pivāstõd Grizelda Kristiņ sadā āigast jubilej. Kubbõ vȯļtõ tund täm amā ležglimizt – aim, sugūd ja sõbrād.

Grizelda võtīz vastõ ka tēriņtõkši, mis vȯļtõ sōtõnõd Lețmō Prezident, Kanāda vald ja Ontario mōgõnd, Līvõ kultūr sidām ja Līvõd sõbrād seļtš, Valt Ernštreit, Tuuli Tuisk, Tiit-Rein Viitso, Staltõd aim ja Kūolka līvlizt.

Pivād lōda vȯļ rikāz. Sǟl vȯļtõ pīrakõd, laš, salātõd, sigāvȯzā, nōțõd. Nei īž vȯļ ka tort, kringõl, šampus, vīn, vȯl, kȭļim ja kaffej.