Sākums / Norises / 2010

Rovdvaidli Līvõd sõbrād seļtš ja seļtš Līvõ Kultūr sidām um loptātõn tieudtõ 2011. āigast rovdvaidlizõks līvõ kīel ja kultūr āigastõks. Sīen um setmiņ alīztõ, mis ātõ perīņ nei kultūr istōrijst ja ātõ sidtõd tǟdpǟvadõks, ku ka aktuālizt, sīestõ 2011. āigastõs ātõ vȯddõltõb setmiņ unikāld suggimizt.

2011. āigasts līb 150 āigastõ, kuņtš Pētõrburgs Krīevõmō Tieudakadēmij ulzandõksõs tuļ ulzõ A. J. Sjögren ja F. J. Wiedemann īti tīe saksā kīelkõks – ežmi līvõ kīel grammatīk ja sõnārōntõz, missõs ātõ pīktsõd ka ežmizt līvõkēļist rovlūol nägțõkst, lūold ja vaimlizt tekstõd. Tulbiz āigasts līb 90 āigastõ, kuņtš tuļ ulzõ ežmi īlmali rōntõz līvõ kīelkõks – Līvõd ežmi lugdõbrōntõz, missõks Ēstimō Akadēmli jemākīel seļtš (Akadeemiline Emakeele Selts) īrgiz eņtš kēratõkši. 80 āigastõ tāgiž Sūomõmō Akadēmliz sugrovd klub (Akateeminen Heimoklubi) abkõks īrgiz ulzõ tulmõ ežmi līvõkēļi āigakēra – Līvli. 75 āigastõ tāgižpēḑõn līvli Kōrli Stalte Ēstimō Akadēmliz jemākīel seļtš ilzandõksõl paņ kubbõ ežmiz līvõd Abēd kežkerrõ, mis vīž āigastõ tāgižpēḑõn um lieudtõd Ēstimō arhīvs.

Karogs plÄ«vo (Zane ErnÅ¡treite)20 āigastõ tāgiž um pūojtõd valst īžkist kaitstõb kultūristōrili teritōrij Līvõd rānda, bet Lețmō pandõksõs „Lețmō rovd ja etnilizt grupõd vabāst kazzimizõst ja õigõmõst kultūr autonōmij pǟl” līvlizt ātõ kēratõd Lețmō alliztrovd sieggõ. Nei īž tulbiz āigasts līb vīž āigastõ līvõ kīel ja kultūr portāl livones.lv pūojtimizõst. Portāl um āinagi medij, mis āndab tieutõkst iļ līvlizt līvõ, leț, engliš ja ka ēsti ja sūomõ kīelkõks.

Līvõ kēļ ja kultūr äb ūotõ set istōrilizt vǟrtõkst, mida katāb āigastkimdõd ja sadād pȯrm. Se um tämpizsōņõ tǟdzizt tuņšlimizt ja tieudlizt lieudõkst ovāt, mis tīeb jo rikkõks tämpiz kultūr jelāmiz ja tarmõb vǟrtõkši nei tieudmīedõn, ku ka amādõn muntõn. 2011. āigasts Ēstimōl tulāb ulzõ amā sūŗ līvõ-ēsti-lețkīel sõnārōntõz. Sīe tēji um tämpizpǟva amā paŗīm līvõ kīel tūndiji ja tuņšliji prof. em. Tiit-Rein Viitso. Sõnārōntõ pierāst ta um kȭlbatõn setmiņ līvõ kīel tekstõd kubīdi, ka līvliz Pētõr Damberg kuoŗdõd kubbõ. Ūž sõnārōntõz, missõs līb ka līvõ kīel grammatīk, līb ka täudli jõvād kīel nǟgțõbõdõks täutõd optõbrōntõz.

Tämnāigast 10. detsembõrs Tartu Iļīzskūols Valt Ernštreit ežmizkõrdiz tuņšlimizõks „Līvõ kērakīel suggimi” sai kīeltieud doktārõks, ja 2011. āigasts sīe tīe alīz pǟl tulāb ulzõ ka rōntõz. Ēstimōl tulāb ulzõ sūŗ kērad kub „Līvlizt”, sīesõ ātõ īdõkubbõ kūoŗdõd Ēstimō ja Lețmō tieudmīed amā tǟdzizt tuņšlimizt. Lețmōl ja Ēstimōl lībõd rovdvaidlizt tieudlizt konferentsõd, nägțõkst ja munt suggimizt.

Rovvaidlizõs līvõ kīel ja kultūr āigasts Rovdvaidliz līvõd sõbrād seļtš ja Līvõ Kultūr sidām amā tǟdzizt kubsõtīe partnerd Ēstimōld ātõ Tartu Iļīzskūol, Ēsti kīel institūt, Jemākīel seļtš, Lețmōl – Lețmō Tieud akadēmij, Lețkīel agentūr, Lețmō Natsionāli istōrij muzej j. m.

Suggimizt koordinātor Lețmōl um Valt Ernštreit, Ēstimōl Tuuli Tuisk ja Sūomõmōl Tapio Mäkeläinen.