Sākums / Norises / 2009

SAKTAS UN LĪBIEŠU KULTŪRAS ATTĪSTĪBA

Gundega Blumberga

04/03/2009

Latvijas vēstures institūta apgāds laidis klajā brīnišķīgu, bagātīgi ilustrētu grāmatu – dr. hist. Roberta Spirģa monogrāfiju „Bruņurupuču saktas ar krūšu važiņrotām un lībiešu kultūras attīstība Daugavas lejtecē 10.-13. gadsimtā.

Saktas, 2. attÄ“lsGrāmatas pamatā ir jaunā zinātnieka doktora disertācija, un tā apkopo desmit gadu darbu Latvijas vēstures institūta Arheoloģijas nodaļā, kuru laikā Roberts Spirģis vadījis arheoloģiskos izrakumus Vecrīgā, Ikšķiles Kābeļu uzkalniņu kapulaukā, Cēsu dzelzceļa stacijas vendu senkapos, Ogresgala Čabu apmetnē un senkapos,veicis Daugavas lībiešu arheoloģisko pieminekļu apzināšanu.

2006. gada „Lībiešu gadagrāmatā” bija publicēts R. Spirģa apskats „Lībiešu bruņurupuču saktas”, kurā ietverti arī nupat iznākušajā grāmatā izmantotie materiāli. Tagad ar to var iepazīties arī livones.lv lasītāji (šeit). Varbūt šī iepazīšanās rosinās iegūt grāmatu savā īpašumā.