Sākums / Norises / 2009

2009. gada 8. janvārī Tallinā tika prezentēts Igauņu valodas institūta (Eesti keele instituut) uzdevumā tapis dokuments, kurā tika apskatītas lībiešu valodas leksikas arhīva izveides iespējas un tā veidošanas un uzbūves pamatprincipi. Līdztekus Igauņu valodas institūta pārstāvjiem dokumenta apspriešanā piedalījās Tartu un Helsinku universitātes, Somijas Vietējo valodu izpētes centra (Kotimaisten kielten tutkimuskeskus), Lībiešu kultūras centra (Līvõ kultūr sidām) un Starptautiskās lībiešu draugu biedrības pārstāvji.

Tûli, Tîts Reins un KarlsApspriedes dalībnieki vienbalsīgi nolēma, ka lībiešu valodas leksikas arhīva izveide ir iespējama, kā arī ļoti lietdrīga, tāpēc tika izveidota darba grupa Tartu Universitātes doktoranda un Līvõ kultūr sidām pārstāvja Valta Ernštreita vadībā, kurā ietilpst arī Tartu Universitātes doktorande un lībiešu fonētikas pētniece Tūli Tuiska un Tartu Universitātes emerītprofesors Tīts Reins Vītso. Patlaban pētnieki veido pamata dokumentu – tehnisko specifikāciju, kas kļūs par lībiešu valodas leksikas arhīva “mugurkaulu” tā tehniskās izstrādes procesā.

Ņemot vērā to, ka lībiešu leksikas arhīvā līdztekus leksikai paredzēts iekļaut arī plašu informāciju par citām lībiešu lingvistikas jomām, tostarp morfoloģiju un fonoloģiju, tāpat šī arhīva vajadzībām plānoto lībiešu valodas tekstu korpusa izveidi, nākotnē leksikas arhīvs varētu pārtapt visaptverošā lībiešu valodas arhīvā.

Jāpiebilst, ka šis arhīvs paredzēts ne tikai lībiešu valodas pētniekiem, bet arī citiem lībiešu interesentiem, tāpēc plānots, ka nozīmīga arhīva daļa būs pieejama arī publiski – portāla Livones.lv, par ko portāla veidotājiem ir īpašs prieks. Un vēl – par šī projekta sākšanos mums noteikti jāsaka paldies diviem igauņu (un arī lībiešu) lingvistiem – Igauņu Valodas institūta direktoram Urmasam Sutropam (Latvijā publicēts viņa pētījums par vietvārda “Ikšķile” etimoloģiju) un Tartu Universitātes profesoram Karlam Pajusalu, kurš daudz uzmanības veltījis Salacas lībiešu valodas izpētei (patlaban sadarbībā ar lībiešu valodas pētnieku no Vācijas Eberhardu Vinkleru viņš strādā pie Salacas lībiešu valodas vārdnīcas veidošanas, to plānots izdot 2009. gada otrajā pusē).