Sākums / Norises / 2009

LĪVU VALODAS MĀCĪBAS

Līvu fonds

02/12/2009

No 2009.gada 16. novembra līdz 2010. gada maijam Līvu fonds organizē līvu valodas bezmaksas mācību kursus Rīgā, Ventspilī, Kolkā, Staicelē, Pālē.

Šo kursu laikā tiks apgūtas valodas pamatprasmes, lai pēc kursu beigšanas spētu sarunāties lībiešu valodā ar vārdnīcas palīdzību, kā arī turpināt mācības augstākā līmenī.

Rīgā valodas mācības sākās 16. novembrī plkst. 18.00 Brīvības ielā 40, Sabiedrības integrācijas fonda telpās. Iesācēju grupā aicinām pieteikties pie Zojas Sīle (29191832) pirmdienās no plkst. 18.00 l’idz 19.30, valodas otrā līmeņa grupā pie Ērikas Krautmanes (29134577) pirmdienās no plkst. 19.30 līdz 21.00.

Livu fonda valdeTos, kuri vēlas mācīties lībiešu valodu Ventspilī, Pālē, Staicelē, Kolkā, lūdzam sazināties ar Līvu fonda valdes priekšsēdētāju Dāvi Staltu (27876112) vai pa e-pastu livufonds@inbox.lv. Katras grupas diviem labākajiem kursantiem tiks organizēts kopīgs brauciens uz Somiju.