Sākums / Norises / 2009

LĪVU SAVIENĪBAS VENTSPILS NODAĻAI - 20 GADI

Līvu savienības Ventspils nodaļa

02/12/2009

Svētdien, 22. februārī, plkst. 12:00 Līvu savienības Ventspils nodaļas biedri Ventspils Skolēnu jaunrades namā sanāks uz kārtējo atskaites sapulci, kas šogad sakrīt ar Līvu savienības Ventspils nodaļas 20 gadu jubilejas pasākumu.

LÄ«võd Īt statÅ«tiLīvu savienības Ventspils nodaļa tika nodibināta 1989. gada 18. februārī. Tās dibinātājs Ilmārs Geige šo organizāciju vadīja četrus gadus. Vēlāk nodaļas vadību pārņēma Gunārs Liepājnieks, Ritma Stūre un Pārsla Rasa. Pašreiz jau vairāk nekā 10 gadus Līvu savienības Ventspils nodaļu sekmīgi vada Ausma Ernestovska. Līvu savienības Ventspils nodaļa ir viena no aktīvākajām Līvu savienības nodaļām, tajā darbojas 74 biedri, kuriem svarīga ir Latvijas otrās pamattautas – lībiešu kultūra un valoda, un kuri aktīvi iesaistās dažādos lībiešu valodas un kultūras saglabāšanas projektos.

2008. gada 31. jūnijā vairāk nekā desmit Līvu savienības Ventspils  nodaļas biedru saņēma sertifikātu par mācību kursa „Lībiešu tradicionālais mantojums, kultūra un valoda” noklausīšanos un arī šogad aktīvi turpina līvu valodas apguvi Ventspils Augstskolā pie pedagoģes Zojas Sīles.    Savukārt liela daļa Līvu savienības Ventspils nodaļas sieviešu aktīvi iesaistījās projektā „Lībiešu tautastērpa darināšanas un nēsāšanas prasmes” un piecu mēnešu laikā kopš 2008. gada jūnija katru otro ceturtdienu Ventspils Amatu mājā darināja senatnīgos un tradicionālos lībiešu tautastērpa kreklus, priekšautus un aubes.

Šī gada atskaites sapulces dienas kārtībā ir Līvu savienības Ventspils nodaļas valdes atskaite par pēdējā gada veikumu, piecu jaunu biedru uzņemšana, delegātu izvirzīšana Līvu savienības gadskārtējai konferencei Mazirbē un jaunas valdes vēlēšanas. Paredzēts, ka Līvu savienības Ventspils nodaļas 20. gadu jubilejas pasākumu apmeklēs Līvu savienības priekšsēdētājs Aldis Ermanbriks, Tārgales pagasta pārstāvji un Līvu savienības jauniešu grupas pārstāvji.