Sākums / Norises / 2009

LĪVU SAVIENĪBAS PAPLAŠINĀTĀ VALDES SĒDE

Gundega Blumberga

15/11/2009

14. novembrī Kolkas tautas namā notika paplašināta Līvu savienības valdes sēde, kurā piedalījās arī Līvu fonda un Līvõ kultūr sidām valdes locekļi un pārstāvji no Dundagas novada pašvaldības un Kolkas pagasta pārvaldes.

LÄ«bieÅ¡u tautas nams Å¡odien (Viesturs Ozoliņš)Tajā izskatīja Līvu savienības valdes priekšsēdētājas Brigitas Zakares iesniegumu atbrīvot viņu no savienības vadītājas pienākumiem, kā arī uzklausīja Dundagas, Kolkas, Rīgas un Ventspils nodaļas vadītāju vērtējumu par savienības darbību. Tāpat sēdes dalībnieki noklausījās Līvu savienības grāmatvedes Lilitas Kalnājas ziņojumu par organizācijas finansiālo stāvokli. Tā kā Līvu savienības grāmatvedes ziņojums nesniedza pietiekamu un skaidru priekšstatu par biedrības kreditoriem un parādsaistību apmēru, lai gūtu patiesu pārskatu par organizācijas darbību un nenokārtotajām saistībām valde nolēma līdz 14. decembrim veikt Līvu savienības auditu un šajā datumā sasaukt arī valdes sēdi, kura tad pieņemtu lēmumu par turpmāko rīcību finansiālo jautājumu risināšanā un lemtu par ārkārtas kopsapulces sasaukšanu jaunas valdes un valdes priekšsēdētāja ievēlēšanai.

Tā kā dažādu iemeslu dēļ vairs nedarbojas LS Mazirbes un Staiceles nodaļa, LS valdes locekļiem Jānim Mednim un Julgī Staltei uzdeva līdz nākamajai valdes sēdei noorganizēt nodaļu sapulces.

Paplašinātajā valdes sēdē apsprieda arī situāciju, kas izveidojusies Lībiešu tautas namā. Kopš 2000. gada Līvu savienība tautas nama remontam izlietojusi 60 000 latu, bet pašlaik namam Mazirbē parādu dēļ ir atslēgta elektrība un vienīgais tā iemītnieks – pagasta bibliotēka – ir pārvietota uz Mazirbes skolu. Lai pasargātu namu no bojāejas, nolēma izveidot tā stratēģiskās darbības izstrādes grupu, kurā būtu pārstāvji no visām lībiešu sabiedriskajām organizācijām un Dundagas novada pašvaldības. Tā kā namā atrodas daļa no lībiešu etnogrāfiskās kolekcijas, valde ar pateicību pieņēma pašvaldības palīdzības piedāvājumu pārvest to uz Kubeles skolas muzeju.