Sākums / Norises / 2009

„Lībiešu lietas kļūst aizvien aktuālākas un pulcē visaktīvākos un strādāt gribošos lībiešus.” Šie pirmās Līvu fonda kopsapulces atklāšanā izteiktie vārdi kļuva par visa pasākuma vadmotīvu.

Līvu fonda valde – Dāvis Stalts, Jānis Mednis, Linda Zonne – sveica jaunuzņemtos fonda biedrus. To pulkā ir ievērojami lībiešu kultūras darbinieki, piemēram, Edgars Sīlis, kādreizējais „Līvõd Rānda” (Lībiešu krasts) direktors, Jānis Atis Krūmiņs („Daugavas Vanagu” Latvijā vadītājs, Rīgas domes deputāts, Metsepoles līvu kultūras centra priekšsēdētājs), Ieva Ernštreite (Lībiešu-angļu-latviešu sarunvārdnīcas līdzautore, izcila lībiešu sabiedriskā darbiniece), Helmī Stalte (bijusī RD Kultūras komitejas vadītāja, ilggadīga līvu sabiedriskā darbiniece), kā arī daudzi citi, kas turpmāko darbību saredz Līvu fonda aktivitātēs, mūsu lībiešu tautas interešu saglabāšanā.

Līvu fonda galvenais partneris ir Līvõ kultūr sidām – Lībiešu kultūras centrs, kuras vadītāja Gundega Blumberga novēlēja fondam ciešu sadarbību ar pārējām lībiešu organizācijām un ņemt vērā jau iepriekš padarīto, lai ritenis nebūtu jāizgudro no jauna. Līvu fonds un Lībiešu kultūras centrs ir vienojušies par abu organizāciju visciešāko sadarbību, kopīgi rūpējoties par lībiešu tautas interesēm un vajadzībām un kopīgi pārstāvot lībiešu intereses visos līmeņos gan Latvijā, gan starptautiskajā mērogā.

Seminārā apsprieda jautājumi, kuri skar Ziemeļkurzemes Dundagas novadu, kas vēsturiski ir bijusi un nākotnē paredzama kā lībiešu tautu prezentējoša kultūrvēsturiska teritorija. Līvu fonds bija aicinājis seminārā piedalīties, gan Dundagas novada uzņēmējus, gan novada jauno mēru Aldoni Zumbergu un Dabas aizsardzības pārvaldes Slīteres Nacionālā parka administrācijas direktori Daci Sāmīti, jo visus jautājumus, kas tieši vai netieši skar šīs mūsu kultūrvēsturiskās teritorijas, uzskatām par fondam ļoti svarīgiem. Nolemts, ka turpmāk Līvu fonds būs vidutājs starp Dundagas novada iedzīvotājiem un Slīteres Nacionālo parku informācijas apmaiņas un skaidrošanas ziņā, lai mazinātu radušos iekšējo konfliktu novadā.

Līvu Fonds uzskata, ka, lai saglabātu lībiešu valodu un kultūru un vairotu tās lietojamību tagadnē un nākotnē, piesaistāmi gan privātā kapitāla, gan starptautisko partneru līdzekļi. Šo mērķu sasniegšanai Līvu fonds nopietni strādā, lai piesaistītu finansējumu vairākiem pašu izstrādātiem projektiem, piemēram, lībiešu valodas līmeņu klasifikācija un apguves piedāvāšana gan Rīgā, gan Vidzemē un Dundagas novadā, dodot iespēju lībiešu valodu apguvušajiem, piemēram, tās A līmeņa pratējiem, saņemt regulāras ikmēneša stipendijas.

„Mums jāsaprot, ka šī kultūra un valoda ir unikāla visas pasaules mērogā un mēs savas muļķības dēļ nedrīkstam pieļaut tās izmiršanu, tāpēc glābsim un vairosim to nākotnei visiem iespējamiem līdzekļiem,” saka Līvu fonda valdes priekšsēdētājs Dāvis Stalts.