Sākums / Norises / 2009

LĪBIEŠU KRASTA STĀSTI DVD DISKĀ

Lauma Gulbe

30/07/2009

1. augustā Līvu svētkos Mazirbē pirmoreiz varēja skatīt fragmentus no topošā DVD par cilvēku dzīvesstāstiem un buru kuģu laikmetu Ziemeļkurzemē, Lībiešu krastā.

Pirms trim mēnešiem biedrība “Latvijas nacionālais parks” sāka Norvēģijas finanšu instrumenta grantu shēmas “Īstermiņa ekspertu fonds” līdzfinansētu projektu “Līvu krasta kultūrvēstures, seno arodu, dzīves stāstu izpēte Ziemeļkurzemes nākotnes attīstībai”. Projekta rezultāts, ko sagaidīsim augusta beigās, būs DVD disks ar diviem audiovizuāliem stāstiem – “Aizslēgtais krasts” (autores Māra Zirnīte un Vaira Strautniece) un “Burinieku gadsimts” (autore Dženeta Marinska).

DVD Janis Dambitis„Aizslēgtais krasts” aizved uz Lūžņu jeb lībiski Lūž kilā un vēlreiz ļauj izdzīvot laiku, kad 20. gs. sākumā te bija viens no divpadsmit Baltijas jūras lībiešu zvejniekciemiem. Gadsimta beigās Lūžņa vairs nebija ciems. Vienīgi autobusa pietura, no kuras viens ceļš veda uz vārdā nenosauktu raķešu bāzi, bet otrs pavēra ainavu ar zemē guļošu mājas jumtu. Meža vidū slējās grandiozs kosmiskās novērošanas lokators un militāristu pilsēta Zvjozdočka. Tomēr 1980. gados Lūžņās vēl varēja uzklausīt pamatiedzīvotājus – Lizeti Švanenbergu, Alvīni un Ernestu Mūrniekus.

„Burinieku gadsimts” ir stāsts par ticību sev, savai tautai un par dedzīgu tiekšanos uz mērķi. Tas ir Krišjāņa Valdemāra personības un ideju caurstrāvots. 19. gs. sākumā zemnieki bija vēl dzimtļaudis, bet viņi uzticējās Valdemāra idejām, un latviešu un lībiešu apdzīvotajos Kurzemes krastos sākās rosīga kuģu būve, tika dibinātas jūrskolas. Stāsts aizved uz lībiešu ciemiem, no kuriem 19./20.gs. ceļu uz jūru mēroja lībiešu būvētie burinieki un to kapteiņi.

DVD disks tiks dāvināts skolām, bibliotēkām, tūrisma informācijas centriem un bez maksas izplatīts citām organizācijām un interesentiem.