Sākums / Norises / 2008

ZINĀTNISKAJOS IZDEVUMOS PAR LĪBIEŠIEM

Gundega Blumberga

20/08/2008

Vairākos pēdējo gadu Latvijas zinātniskās periodikas izdevumos publicēti jauni pētījumi par lībiešiem, kas gūti, gan strādājot arhīvos, gan sekojot mūsdienu kultūras dzīves norisēm.

Žurnāla „Latvijas Zinātņu Akadēmijas Vēstis” A daļas 2007. gada 4. numurā publicēts Dr. hist. Renātes Blumbergas raksts ‘Ziņas par lībiešiem Igaunijas avotu krātuvēs”. Tas sniedz ieskatu materiālos, kas atrodami Igaunijas Nacionālā muzeja krātuvēs, Literatūras muzejā, Valsts arhīvā u. c. Viens no vērtīgākajiem autores atradumiem ir lībiešu dzejnieka un sabiedriskā darbinieka Kārļa Staltes pagājušā gadsimta 30. gadu vidū sarakstītās lībiešu ābeces un sākuma lasāmgrāmatas „Ābēd ja īrgandõks lugdõbrāntõz” manuskripts.

Libalbuma atversana_3„Latvijas Universitātes Rakstu” 708. sējumā (2006. gads) publicēts Valta Ernštreita raksts „Lībiešu valoda medijos”, kurā apskatīta lībiešu valodas lietošana dažādos plašsaziņas līdzekļos (laikrakstā „Līvli”, kalendāros, gadagrāmatās, radioraidījumos, internetā), šo izdevumu tapšana, to veidošanas ekonomiskie un valodnieciskie principi. Sējumā publicēts arī Renātes Blumbergas pētījums „Lībiešu valodas mācīšana Ziemeļkurzemes lībiešu ciemu skolās 20. gadsimta 20. un 30. gados”.

„Latvijas Universitātes Rakstu” 727. sējumā (2008. gads) ievietots Renātes Blumbergas raksts „Pirmās lībiešu lasāmgrāmatas – ieskats tapšanas vēsturē”, kurā analizētas pirmās piecas lasāmgrāmatas lībiešu valodā, kas iznāca no 1920. līdz 1926. gadam Tartu. To izdošanu finansēja igauņu Akadēmiskā dzimtās valodas biedrība. Lasāmgrāmatās publicēti dzejoļi, folkloras materiāli, raksti par lībiešu vēsturi.

Tartu universitātes doktorants Valts Ernštreits šajā sējumā sniedzis ieskatu lībiešu literārās valodas vēsturē, tās sākumu datējot ar 1863. gadu un pusotra gadsimta vēsturi sadalot četros periodos.