Sākums / Norises / 2006

No 13. novembra ikvienam interesentam atkal ir iespēja bez maksas apgūt lībiešu valodu.

Erika KrautmaneNodarbības notiek katru pirmdienu Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariāta telpās Rīgā, Blaumaņa ielā 5a, 5. stāvā, no plkst. 18.00 līdz 20.00. Mācības organizē sekretariāta Lībiešu (līvu) lietu nodaļa sadarbībā ar Līvu savienību. Nodarbības vada Ērika Krautmane – Latvijas Universitātes Moderno valodu fakultātes lektore, kas lībiešu valodas pasniegšanas praksi apguvusi, strādājot vairākās lībiešu bērnu vasaras nometnēs un piedaloties semināros.

Lībiešu valodas mācību nodarbību atklāšanas pasākums notika 13. novembrī plkst. 18.00 Blaumaņa ielā 5a, 5.stāvā. Vienlaikus bija aplūkojama izstāde “Lībieši senatnē – jaunieguvumi Sateseles pilskalna izrakumos.