Sākums / Norises / 2006

No 15. maija līdz 2. jūlijam Latvijā notiek Lībiešu kultūras dienas. Tās organizē ĪUMSILS Lībiešu (līvu) lietu nodaļa.

16. maijā 17.00 Rīgā, ĪUMSILS Mazākumtautību kultūras un informācijas nodaļā, Blaumaņa ielā 5a, Lībiešu (līvu) kultūras dienu atklāšana. Andreja Šulca un Ivetas Putniņas darbu izstāde.

16. maijā 9.00 un 19.00 Kolkas pamatskolā un kultūras namā Lībiešu radu tautu diena. Kolkas pašvaldības sadraudzības pilsētas Savitaipeles (Somija) delegācijas uzņemšana.

18. maijā 14.00 Talsos, Talsu novada muzejā, Mīlenbaha ielā 19, Starptautiskā muzeju diena. Izstāde „Lībiskais līdzās“.

19. maijā 18.00 Ventspils bibliotēkā, Akmeņu ielā 2, Lībiešu krasts attēlos un mūzikā. Attēli: Jānis Mednis, mūzika: Raimonds Tiguls, fotomūzikas albums „Zaļš. Balts. Zils.”.

22. maijā 11.00 Pāles novadpētniecības muzejā Lībiešu diena. Jānim Princim (sen.) 210, japāņu fotogrāfs Juki Nakamura un lībieši.

22. maijā 17.00 Rīgā, ĪUMSILS Mazākumtautību kultūras un informācijas nodaļā, Blaumaņa ielā 5a, filmu diena. Filmu par lībiešiem prezentācija.

24. maijā 16.00 Ekspozīcijas prezentācija Mazirbes skolas muzejā. Lībiešu dzīvojamās mājas “Rāndali” atklāšana.

25. maijā 16.00 Talsu tautas namā, Lielā iela 21, Lībiešu saiets. Juki Nakamuras foto izstādes atklāšana, Talsu lībiešu kopā aicināšana.

27. maijā 12.00 Staiceles lībiešu muzejā „Pivālind”, Lielā ielā 14, Lībiešu valodas diena. Valodas apmācību kursu noslēgums, Japāņi un lībiešu valoda.

29. maijā 17.00 Rīgā, ĪUMSILS Mazākumtautību kultūras un informācijas nodaļā, Blaumaņa ielā 5a, Lībiešu valodas diena Rīgā. Valodas apmācību kursu noslēgums, Lībiešu valodas apmācības iespēju piedāvājums.

2. jūnijā 15.00 Turaidas muzejrezervātā Līvu diena Siguldas svētkos. Jāņa Medņa, Raimonda Tigula foto un mūzikas albuma „Zaļš. Balts. Zils.” prezentācija, Siguldas lībiešu pilskalnu arheoloģisko materiālu prezentācija.

2. jūnijā Rēzeknē, Rēzeknes rajonā Latgales novada etnisko kultūru festivāls “Vārti. Pagalms. Sēta.”. Ventspils lībiešu ansambļa „Rāndalist” līdzdalība.

4. jūnijā 10.00 Mazirbē, Lībiešu tautas namā, Kultūrtūrisma diena. Izstādes “Lībiešu tautas kultūra: fotogrāfijas no Kurzemes lībiešu ciemiem 1902. -1927.” Atklāšana.

4. jūnijā 12.00 Kolkasraga apmeklētāju centrā Lībiešu krasta kultūrtūrisma diena. Lībiešu krasta kultūrtūrisma maršrutu prezentācija, Kolkas lībiešu centra „Kūolka” apmeklējums.

6. jūnijā 17.00 Rīgā, ĪUMSILS Mazākumtautību kultūras un informācijas nodaļā, Blaumaņa ielā 5a, Lībiešu dzīvesstāsti. Dzīvesstāsti kā pētījuma priekšmets un daiļrades forma. Piedalās pētniece Māra Zirnīte un dzejnieks Uldis Krasts.

13. jūnijā 17.00 Rīgā, ĪUMSILS Mazākumtautību kultūras un informācijas nodaļā, Blaumaņa ielā 5a, Lībiešu tekstu diena. “Lībiešu gadagrāmatas 2006” atvēršana un Lībiešu kultūras un valodas portāla livones.lv prezentācija.

19. jūnijā 17.00 Rīgā, ĪUMSILS Mazākumtautību kultūras un informācijas nodaļā, Blaumaņa ielā 5a, Tradīciju un folkloras diena. Lībiešu (līvu) Līgo un Jāņu ieskaņa.

Piemineklis lībiešu dzejniekiem Miķeļtornī. Attēls: Viesturs Ozoliņš.

23. jūnijā no 22.00 Ģipka – Kolka – Miķeļtornis, Mazirbes Lībiešu tautas nams – Saulgriežu nakts. Līvu ugunskuri jūras krastā no Ģipkas – Kolkas līdz Miķeļtornim; Jāņu sagaidīšana, nakts balle.

2. jūlijā 12.00 Miķeltornī Mantojuma diena. Mazbānīša Miķeļtorņa stacijas vietas iezīmēšana, Dzelzceļa Ventspils – Mazirbe 90 gadu jubileja.

Projektu atbalsta:

Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariāts

Talsu rajona padome

Līvu (lībiešu) savienība “Līvod Īt”

Valsts Kultūrkapitāla fonds

Tālrunis informācijai: 7365381, 7365384, 7365382