Sākums / Norises / 2006

BĒRNU UN JAUNIEŠU NOMETNE MIERLINKIZT

Lilita Kalnāja

18/07/2006

No 29. jūlija līdz 4. augustam Mazirbē notiks bērnu un jauniešu jaunrades nometne „Mierlinkizt”. Tāpat kā katru gadu tā tiek rīkota, lai veicinātu un atbalstītu interesi par lībiešu kultūru, valodu un nodotu lībiešu kultūrvēsturisko mantojumu jaunajai paaudzei.

Pirmā lībiešu bērnu un jauniešu nometne Mazirbē notika pirms trīspadsmit gadiem. Tās idejas autori, organizatori un pirmos trīs gadus arī vadītāji bija Helmī un Dainis Stalti. Nākamos gadus līdz 2002. gadam nometni vadītāja lībiešu valodas zinātāja, skolotāja, lībiešu kultūrvēstures zinātāja un pieredzējusi lektore Zoja Sīle.

Pirmās trīs nometnes, sākot no 1993. gada, saucās „Tšitšorlinkist” – „Mazie putni”, un to uzdevums bija pulcēt kopā pa visu Latviju izklīdušos gājputnus – līvu bērnus un jauniešus, modinot viņos līvu garu un pašapziņu, dodot iespēju izprast vārdus, kuri patlaban ir iekalti piemiņas veidolā pie Līvu tautas nama Mazirbē: Min rou um min ou! Mana tauta ir mans gods!

Arī nometnes dalībnieku atmiņā tika iekalti apliecinājuma vārdi, kuri kā svēts mantojums tika doti līdzi kā lieliem, tā maziem. Šobrīd daudzi no toreizējiem nometņu dalībniekiem ir gan studenti, gan augstskolu absolventi un, nezaudējuši nedz līvu garu, nedz sparu, nu sūta jau savus bērnus uz nometni.

Zināšanu pūrs dāsni tika papildināts ar lībiešu valodā runājošo Oskara Stalta, Arvīda Ludevika, Irmas Fridrihsones, Paulīnes Kļaviņas, Elfrīdas Žagares un Viktora Bertholda stāstiem par dzīvi un likteņiem dzimtajā pusē un tālu pasaulē.

Vēlāk nometnes nosaukums tika mainīts uz „Piški tēd” – „Mazā zvaigzne”, bet iedibinātās tradīcijas turpinājās, attīstot tālāk un pilnveidojot lībiešu valodas, kultūrvēstures, lietišķās mākslas dažādu nozaru apguvi. 2004. gadā nometni pārdēvēja jaunā vārdā „Mierlinkizt” – „Jūras putniņi”, un līvu bērni turpināja apgūt lībiešu kultūrvēsturisko mantojumu un lībiešu valodu.

No 2005. gada atšķirībā no iepriekšējām nometnēm, kuras organizēja Līvu (lībiešu) savienība „Līvõd Īt” sadarbībā ar savulaik valsts izveidoto „Līvõd rānda” (Lībiešu karsts), rīkotāju godā ir Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariāta Lībiešu (līvu) lietu nodaļa.

2005. gadā nometnes dalībnieku – 50 bērnu un jauniešu – saraksts tika veidots pēc Līvu (lībiešu) savienības grupu ieteikumiem. Dalībnieki bija ne tikai no Ziemeļkurzemes un Rīgas, bet arī no Pāles un pirmoreiz – no Staiceles, pārstāvot Vidzemes lībiešus. Šogad pēc valsts mērķprogrammas “Lībieši Latvijā” vadības padomes ieteikuma potenciālajiem dalībniekiem tika rīkots sacerējumu konkurss trīs kārtās.

Dalībnieki sabrauks 29. jūlijā. Viņi iepazīsies ar lībiešu valodas pamatiem, vēsturi, tradīcijām. Nometnes saturisko darbu vadīs kādreizējā tās dalībniece un audzinātāja dundadzniece Ieva Freimūte, kuras pieteikumu atzina par labāko sekretariāta rīkotajā konkursā uz saturiskā vadītāja vietu.