Sākums / Krātuve / Līvu svētku video

Folkloras kopas “Rēvele” uzstāšanās (2014.gads)

Lībiešu svētki/ Līvõd Pivād. 2014.g. Nacionālās kultūras biedrības Igaunijā folkloras kopa “Rēvele” izpilda igauņu tautasdziesmas.

Arnolda Auziņa dzejolis (2014.gads)

Lībiešu svētki/ Līvõd Pivād. 2014.g. Dzejnieka, “Līvu savienības” biedra Arnolda Auziņa dzejolis par lībiešiem.