Sākums / Krātuve / Līvu svētku video

Goda zīme “Tienu” (2012.gads)

Lībiešu svētki/ Līvõd Pivād. 2012.g. Goda zīmes “Tienu” (par īpašiem nopelniem līvu tautas labā) pasniegšana Dainim Staltam. Piesaka Monta Kvjatkovska.