Sākums / Krātuve / Līvu svētku video

Paulīnes Kļaviņas uzruna 2000.gada Lībiešu svētkos

Lībiešu svētki/ Līvõd Pivād. 2000.g. Lībiešu kultūras darbinieces, dzejnieces un tulkotājas Paulīnes Kļaviņas uzruna lībiešu valodā par Līvu tautasnamu. Tulko un papildina Zoja Sīle.